Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τοκετός μνημονίου με 9μηνη παράταση και νέα μέτρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ δ ;Ϊ_ Ε  Αγρα .
Ι  
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΜΜ ΜΜΜ ““··Τοποἔ
η η Ι *Δ 'ΝΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
Γ Γ ΓΓ Γ ΜΜ|ΣΜΜππ ἑ
Ω 0 ¦ 1 ¦ Η!" ΜΜΜ!" · μ
Κ 0 μ Ί 7 ζ·-ΠοΕιΔικοΕΝοΗ0
Πέμπτη Η |ουν[ου 2015 - Αριθμός φύλλου Ί.625 - Τιμή 1,30 ε - Μω.ε-ῳροε.ωΜ
μ Δ Δ Δ · ·· Η η Δ· · ·. 
Ο ' ' '
' · · ο · · · ο · ·
:“ Δ ” 7 Π ῇὸἑόῇΕΕΠΕ| ἑἶε
. Ε _ ΝΑ ΑγΞΗοογΝ
- 0' ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
Μη Δ ι Δ μη ; -“- ¦ ·¦¦ | “ ¦ “ ΑΠΟΦΑΣΗΤ0ΥΣτΕ
 |ΚΛ ΚΑΛΕ' 97.338 |Δ|0ΚΤ|·|ΤΕΣ ΛΚ|Ν|·|ΤΩΝ
ΣΕΛ|ΔΑ 33
 ΝΔ ΠΛΗΡΩΣΠΥΝ Πικ0Δ0ΜικΔ ΕΝΣ|·|ΜΔ
:ων- ·~
Δ||(ΑΣΤ|·|Ρ|Α
Δ·ΣΤΐοΜ@“
ΔΕψΞΕχῳἈ
> Εκ ΗΛ σ Π ἔμ· επι.:
Η Με ¦
ΕΝΑ ΒΗΜΑ |'|Ρ|Ν
ζ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ|ΤΛ0
 Ο ΟΛΥΜΠ|Α|(0Σ!
ἔ Τ' ΠΡΟΒΛΕΠΕ| ΤΟ ΣΥΜΦΩΝ0 ΣΥΜΒ|ΩΣΗΣ ΚΔ' ΠΑ ΤΑ 0Μ0ΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡ|ΑἔΨ
. ` '“ τ < η
 ζ Ν αἱ Ξ '4 γ' η
Γ Ω. Δ ο· Δ·ΕκΔ·κΗΣΕ·Σ ¦ . η
¦, ' 68 · ΒΑ ΕΠ·ΛγοογΝ ὰ
| ί ΣΤΑ ΑΡΜοΔ·Α 0
Μόῆ|ς οκτώ ψυχίατρο|
γ|σ να εῆέγχουν
50.000 αστυνομ|κούς
ΚΔ' κΑΡκιΝοΓοΝΕΣ ΟΥΣ|ΕΣ
ΕΩΣ ΚΔ' 10 ΦΟΡΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ Το ΟΡ|0
ΑΣΦΑΛΕ|ΑΣ Ο' ΡΥΠΟ|
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα