Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ιι Η' ο·οειαεινιι| μ .,
έχει ματια ιιιινιοιι... > ·
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠοΣ Σελ. 32
 Με εδώ χαιιιεοα μονο
τ Ϊ ειιτιιχιοιιενεε κτιαιιιιιεε...
Τετορτη το |οωνιοω 2015 / Φυλλο 905 (2ΊΟ5) / € 1730
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΔ/ΧΗΣ στο «Κ|ΤΡ|ΝΟΜΔΥΡΟ 8%» αιιοκαλυαιει
Η ΔΕΚ δεν εχει
εγκαταλειψει τον ελληνικα
αγορα και κανει κινηση
για τον 22χρονο
ΣΤΑΥΡΟ ΒΛΣ|ΛΛΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
του Διτολλωνα
Ζ 'Ολε8 οι λεατομερειε8 για τον αεριατωσα
του Αργεντινου Παλομἱνο Με Μετ8
/ Οι εξελίξει5 στο μετωαο του γκολκιαερ
/ ψαξιμο και με αεριατὡσει5
νεαρών-«χρυσαφι» Με το εξωτερικο
/ Τετ α τετ εφ' Με
τιι5 υλιι5 μεταξυ εκτελεστικου
διευθυντιι και ιιροιτονιιτιι
/ Εκει Θα κριθουν Πολλα
για τον συνεχεια και θα
ακολουθισει συναντιιοα
και με τον ααρουοια Μελισσανι6ιι
/ Καμια αιτοφαοιι δεν υααρχει
ακομα, και ολα Θα μιιουν στο ιραιιεζι
και ααο τι5 δυο αλευρε8
«Υιιενοιιιμε οτιιν ΔΕΚ
ο Βαμνιιιιε».
Ρ Η? ΡΑΒ|ΒΑΞ ο
 . ε€ΎΠΉ5 . ·
ΣτανἑΒενεζουελα γραφουν
αω8_είναι αξια ααίκτιι8 Με ΔΕΚ
ο Γιατι δεν @αγραφτακε οτιιῳθανα
ιι συμφωνια («θΡ8» σελ ` ·
Η ΑΕΚ με ενδεκάδα κυριωε με ιιαῦκτεε
που έχουν λιγο χρονο ουμμετοχἡε, στο τελευταίο
Με μασ οαν φαω ΜΜΜ" Μονο σήμερα
08:00 ΟΤΕ 8Ρ0Μτ) στον Βόλο με ολυμπιακο