Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ώρα μηδέν για λύση ή ρήξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τριτη χ
9 ιογΝιαν εσι5 Ι
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0093 7
ι.3σε π ὶ
ζ|ι ΜΝΉΜΗιι!!Ν=¦ιιΓ'ὶ  . ι ΜΗ “ΗΜιε:ΠΜΞ¦ΗἱΜ|ΝΞΜΝΗΜΗ'|ιί|'|||Μ!!.Ι|Η:¦|||¦|ί||||!!Ην|Γ||Η|!'|||||Ηί||'ὶ||ί|'|'||Ι|'|||ι||Ξ||¦|||||||Ι||'|Η|[||ί||·||'|||||ΝΗ||'ἰ||ΐ||||!'Μ!Η!ίΜ!|ί'Ν|||||Η||||·"'|!|||||Ι'|'|||~":'|ι||Η||||'ί|ΜΗί|!'|!|||'|||ι|:ὲιΉ'|'|ίἩ¦ΝίΜ|ΞΙΡ'!'Ἡἱ!|ίΜ 'ιιΜΜἱ¦
3.750 θΕΣΕ|Σ Με·  ΞΕΚ|Ν0ΥΝ οιΔιΑΔικΑΣιεΣ ΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕ|Σ ΜΟΝ|Μ0Υ ηΡσΣηηικον ΣΤΗΝ ΥΓΕ|Α
Για Εκτακτο   μ Ἡ. _ . ¦ ¦ Ι
Σαμαρα.. στα '  Δυο Προκηρυξει5 τον 'ουνιο για
Μ““°ΞΞἩὁ“αΜΜΨεΒ | |
Ξ:ἶἑἶέ:ΞΞ"'Σ  2.000 γιατρου5 δι νοσηλευτε5
κΡιΣιΜΕΣ ΣΤΗ-ΜΕΣ ΠΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΡ|ΑΝΗ ΤΡ|ΜΕΡΗ
τογΡκιΑ · ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Ι Ι Ι
 για. λυση η ρηξη
κυβέρνηση
συνερνοσω8 ΑΣΦΥΚΤ| ΚΕΣ Π|ΕΣΕ|Σ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΟΜΟΒΡΟΝΤ|Α Μ ΗΝΥΜΑΤΩΝ
Προθεσμία 45 ημερών έχουν Το σΜηΑΜΑ: Η Ελλάδα Πρέπει να Παρει σκληρέ8 αποφασει8. Μ£ΡκΕΛ= Ο Χρόνοε τελειώνει,
κόμματα γιατη σύσταση νέου καθε μέρα μετρα. ι·ισγΝκεΡ= Καμία νέα συναντηση Χωρί8 αντιΠροταση.
κυβερνητικού σχηματοε. 40-4ι
ΠΜ" "ΡΕ"Ε|
"λ ΜΜΜ"
"Η ΜΜΜ"
ολΑΝϊ= Εναλλακτικό μέτρα τι8 ετιόμενε8 ώρε8
"4- ..... ,
αφαΜ%ΑιωωΜ. η.  “Ξ ΜΜΒα“ε .
Η καγκελαρισε Ανγκελα Μέρκελ και ο ηρόε8ρσΞ Μπαρόκ ομπάμα σε ένα διάλειμμα τησ Συνόδου του Ο? στη Βαυαρία
ΜΑΧΗ με τον χρόνο δίνει η κυβέρνηση. αναζητώντα8 σημεία σύγκλιση8
ΜΝΗΜΕιοτΗΣΦνΣΗΣ μεδονε·5πἑ8·Σῖ“θμό;γ·Μ“νΠ9Μ“Ἐ“8δ·αΠΡΠΜ€Μ; “ οΒἰΤἑὸιἑῖἔΒἔΕῦὅἔἑΞΞἔ'Μἔ!%α
Ι Ι συναντηση (ΜΜΟ ϊΟ'ἰΠρω υηουρΥου Α. Τσιι·ιρα με ΠΝ Α. Μερκε και 'ων    ΣΤ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
^σΠ|δα α"ο Την Φρ. Ολαντ στο Περιθωριο τη8 Συνοδου Κορυφη8 στι8 Βρυξελλε8. 4·Τ
  ΜΝΗΜΗ!" Η "μ|ιἰΜ"!ιΝ!ί ἰἑ”ΜΜιΙ¦ΜΝΗ Η ιιιιιιιιι!ιΜιι Η ΗΗίΞΞ°ΜΜΝ Μέ Σ·ἑ['ΜΜι!ιί'Ξ! Ι! ιιιιιιιιιιιιιιΜι ιιιΞιιι:ιιΜ: Η ι:“ιιιιιιΜιιιιιιι "ΜΝΉΜΗ ||ι¦ΝΜΝ!¦Μ"Η '|'Μ||ἱΝω.ΜιΜ κι ΜΜΜ Νιν" ι ~;:“υ~ιι
80005 του Νέστου Οι συσχετισμοί Και το - ΠΥΡΟΒΟΛΕ| και τοΝ ηΑΝονΣΗ Ι 3445
θεωρείται η τελευταία «ζούγκλα» ΠαρασΚήνιο για τη νέα θα  . . φρ00ραρΧΟ8 Ζωη βγαζει
Με Ευρὡηη8. ισ. 39
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 9 την ΕΛΑΣ. αΠό τα ρουχα τη8