Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Δηλώσεις-εξπρές Ε9 για φετινό ΕΝΦΙΑ και φόρους 2010-2014
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Χ|Λ|·|-|Σ|-|ΜΕΡ|Ν0Σ
ψ;].ι1-;ίΪ.Αι-']”  ΑΡΑ  Λ
Η 035.Β;|ἴῖ ιι|_ι:'ι“ἔἘ “τι ι Η)
 86 ¦ι-.“Α
τι  τ ι ι Η
ΠΡΟΘΕΣΜ|Α ΕΩΣ ΤΠ ΤΕΛΠΣ |ΠΥΝ|ΠΥ ΠΑ ΕΚΑΤ0ΜΜΥΡ|Α |Δ|0ΗΤΗΤΕΣ ΑΗ|ΝΗΤΩΝ “ως
Δα Ηώσει8-εξΠ Με Ε9
για φετινό ΕΝΦΙΑ και φόρου8 2010-2014
ΠΡΕΠΕ| ΝΑ Δ|·|ΛΩθΟΥΝ ΟΣΟ' ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ τις διορθώσεις 
τυχόν μεταβολές στην ακίνητη στο Ε9 και διαΠιστώσσυν ότι αΠό αυτές Φορο^0|-0γΜΕΝο|
Περιουσία εντός του 20] 4 Πρσκι3Πτουν εΠιΠλέσν φόροι ακινητων (ΦΑΠ ΠΑ ΝΑ ΜΗ
και να διορθωθούν λαθη σε 2010-2015 ή ΕΝΦ|Α 2014) θα μΠορουν να «Φ0γΣκΩΣΕ|»
δηλώσεις Ε9 της Περιόδου γλιτώσουν Πρόστιμα και να ρυθμίσουν μέχρι τις ο ΕΝΦ|Α ΤΟΥ 2ω 5
20] Ο-20] 4 26 |συνίσυ σε ]00 δόσεις τα νέα Ποσα
ΕωΡιΜσι. ΝσΜικαι. ΜΝ
4· Μ.ΜΕΠΔΜΜ
τ εκθέσεις μόνιμων και εηοΧικὡν
αν Ιουνιο σε υπουργεία. ΔΕΗ, ως
ι Νέα Πακέτο για Η” Β “ΜΜΨδ
-....,νΜ16 "Ναω0
ΠΡΟΣ/ΧΗψΕ|Σ
ιΑ κΡιιΗΡιΑ ΠΑ ΤΗΝ τΝιΣχγΣΗ ααα ΝοικοκγΡιΩΝ ΜΕΣΩ ΕΕ.  
 _  7     .-   ε    
ΕΗΑΑΑΑΗΤ|ΗΗ
ΑΡ0ΤΑΣΗ ΔΕΗ ΕΧΕ'
Η0ΗΜΑ Η ΣΥΗΑΗΤΗΣΗ
ΤΣ|ΑΡΑ - ΜΕΡΗ0ΑΑΗΤ
· γ ΤΗΗ ΣΠΑΡΤΗ
Η ΞιαΕιιιτααΑΑΑ Σ
τιΑΕκΑΣ κΑι
ΦΠΑ 232 τη ΡΕΥΜΑ
Με εντοῇη Ζωής Βγαίνουν
αΠό... τα ρουχα τους οι
αστυνομικοί της Βουῆης!
ἐξ ΑἶιἱικογΜιΞ
έτι-ι ΔγΣι-ι.
ΘΑ ΜΕιΝογΜιΞ
χρόνος ο Στο ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΗΗ|0Η|0Υ ΕΩΣ Τ"Η ΜΑΝΗ! "Η 20% ΗΡ0ΤΕ|Η0ΥΗ 0| ΑΑΗΕ|ΣΤΕΣ
«Χρησιμοηοίησαν» τη
ΝΑΣ'. ΗΗΕ" ΝΗΜΑ'. η Στικοι36η σε διαφημιση
για «μαϊμού» χαΠια διαίτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα