Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η] Μ@ΙΜνλΨ 1ΓΞ@Ἡ ῶΠ©ἶἙ$ΜΒἶΠΜἩ ἔ@ἩΜἑΡΜ 'ΠΡΟΣ   |
ΤιΜι-ι 1.3οε · εΤοΣ 51ο - λε. ΦγΛ. 11.646 ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ιονΝιον 2015
και σΤο ΜΜΜ ΜπΠπΜΠεε_ρτ
Ο Θ. ΘεοχαρόΠουλος
Πρόεδρος Της ΔΗ ΜΑΡ
ΣΕΛ. 3
ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Κρίσιμα Ζ4ωρα
για Το ελληνικό ζήτημα
Τσίπρα-Μέρκελ-Ολάντ
Γ¦Οὐνκερ: συνάνΤηση Των Τριών ηγεΤών σΤο Περι- υΠοσΤηριξε όΤι για Το ίδιο δεν υΠάρχει χρονικό όριο
ῇΞ©ΠμἑΜ@ Η θώριο Της συνόδου κορυφής Της Ε.Ε. σΤις για Τη συμφωνία. ΕΠίσης η κυβέρνηση εΠανέλαβε
σ Ρ Βρυξέλλες ίσως αΠοΤελέσει κομβικό ση- όΤι η ελληνικη ΠρόΤαση έχει σΤαλεί και αΠοΤελεί Τη
ΐην ῇ©@Τ@@η μείο για Την εΠίΤευξη συμφωνίας. δεδο- μόνη αΠοδεκΤη βάση διαΠραγμάΤευσης.
Ἡἶ]ς  μένου όΤι Πυκνώνουν Τα σενάρια για καΤαληκΤικη ΠάνΤως η υΠόθεση Της Ελλάδας αΠασχόλησε και Τη
ΜΟξ|μΟυ: ημερομηνία σΤις 14 ιουνίου. Βέβαια Το Μαξίμου συνοδό Των 67 σΤη Βαυαρία. ΠαρόΤι δεν βρισκόΤαν
Την  αΠανΤώνΤας ανεΠισημως σΤον Ζαν ΚλονΤ Γιουνκερ σΤην εΠίσημη αΤζένΤα Της συζηΤησης. ΣΕΛ. 4-5
εΡοΒΤ8  ΗΡΑΚΛΗΣ
Μοχάμεντ :εσΠασμα χαρας
. . Παρά Την ηΤΤα με 1-0 αΠό Τον
Ο εΚλεΚΤ0ς 'ζμ . ι ΑΠόλλωνα. ΠερίΠου 10.000 φῶαθλοι
γιόρΤασαν με... Τρέλα Την άνοδο.
Του ΠΑοκ _ Μ 16
Με Τον λάΤρη Της Πειθαρχίας 46χρονο ί η Μ ΠΑΣκΕΤ
' Ι ΑργενΤινό ΠροΠονηΤη Της μεξικάνικης
Σκεψε|ς γ'α εν|α|ο ΜονΤερέι βρίσκεΤαι σε Προχωρημένες Το 1_ο ο Π
βιβλίο για κάθε μάθημα
σε γυμνάσιο-λόκειο
ΣΕΛ. 8
εΠαφές ο Φρανκ Ἀρνεσεν. Οι εξελίξεις
ΠρέΠει να Τρέξουν γρηγορα. καθώς
μεΤά Την ηΤΤα με 1-0 οΤην ΤρίΠολη. ο
Δικέφαλος ξεκινάει Τις υΠοχρεώσεις
Του οΤις 16 |ουλίου. ΣΕΛ. 12-14
Με αναΤροΠη σΤην ΤέΤαρΤη Περίοδο
Το 67-60 εΠί Του Άρη για Την ΠρώΤη
νίκη σΤη σειρά Των μικρών Τελικών.
ΣΕΛ_ 29