Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Τσίπρα υπέγραψε ή... πεθαίνεις"!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ (70298) 3898 ΔΕΥΤΕΡΑ 8 |ΟΥΝ|ΟΥ 2075 Τ|Μ|·| 0,70 ΕΥΡΩ
ΜΘΡ0ΜΕΤλΝΑΣΤΕΥΣΗ¦ οποία  τ  ΑΡ|ΘΜ0Σ0Φ|Α=
Το Το ΕΛΛΗΝ|Κ0 ΕΘΝΟΣ  ·' Η' 2 ΗμαθημαΤίκή
Εκ6ίίωσί στίνίθήνα    αποκω6|κο
*7, .
κατί της ίνωσης   ῦ   =ίἶὲηεσλἶηνίκής
ίσίαμίκοί τεμενους   γλώσσης
ΣΕΛ|ΔΕΣ76-77 Ι Δ ῖ η ` “_ ΣΕΛ|ΔΕΣ 72-78
Είναί ο Αλέξης Τοί
πρας ένας νέος Αν
δρέας Παπανδρέου;
ὁ ΣΤη φωΤογραφία. πόνΤως. από Το μακρίνό
παρελθόν Του Πρωθυ
· πουργου, φαίνεΤαί
- _ πως υπήρξε θαυμα
" οΤής Του! Εκείνο που
7 _ ή μένεί να αποδεχθεί εί
ὅ ναί αν θα ακολουθή
σεί καί Το "δόγμα" Του
Ανδρέα που με Το πε
ρίφημο "ΕΟΚ καί ΝΑ
ΤΟ Το ίδίο ουνδίκόΤο"
υποσχόΤαν... ηρωίκή
έξοδο από Τους... θεσμούς, γία να αποδείχθεί πως είχε ήδη
συμφωνήσεί Το ακρίβώς ανΤίθεΤο!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7 7, 74-75, 79
Ο Πούτιν κάλεσε Την Ελλάδα στην ΕυρασίοΤίκή
Ένωση και ετοιμάζεται για Τον Γί Παγκόσμιο Πόλεμο