Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι παγιδεύονται από τα νέα όρια συνταξιοδότησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ύ
5 μια:
ΠΡΠΒΑΔ|ΣΜΑΤ|ΤΛΠΥ Ε η Σ
ΜΕΣΛ0ΥΚΑ / κ ` ι
·ί ο;
ΟΛΕΣ Π' ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑ| ΜΕ ΤΗΝ κΑΤΑΡΤΗΣ|·| ΤΩΝ ΠΡ0ΩΡΩΝ
Ποιοι Παγιδεῦονται
αΠό τα νέα όρια συνταξιοδότηση5
ΣτΑΔιΑκΗ
ΑΥΞΗΣΗ
των ορίων ηλικίας
στα 62 έτη για μειωμένες συνταξεις και
στα 67 για Πλήρεις.
Στα 5 χρόνια κλειδώνει η μεταβατική
Περίοδος
ΑΝΑΛΥΤ||(Ο|
ΠιΝΑκΕΣ
για 500.000 ασφαλισμένους Που
εΠηρεαζονται σε
Δημόσιο, ΜΑ, ΔΕΚΟ,
τραΠεζες. Στον
αέρα η αναγνώριση
Πλασματικών ετών
^γἱΑΝθΝΤ¦Ι
Ν όρια ηλικία, _ ἶ
ΜΜΜ Παω '
ΟΕ όλα ιοί
ΣτιΣ ΕΠικογΡικΕΣ
ΠΑ οΣογΣ
ΣΥΝΤΑΞ|ΟΔΟΤΟΥΝΤΑ
Ζ ΠΡοΩΡΑ ΑΠΟ το Με
ΕΝΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΗ
8 εγΝτΑΞΕιε και ΣΕΛ. 35
ΚΑ| Η ΜΕΓΑΛΗ κγΡιΑ ΥΠ0ΚΛ|θΗ|(Ε ΣΤΗΝ ΑΠ|ΣΤΕΥΤΗ ΜΠΑΡΤΣΕΑΟΝ
” τ 7·' αἱ με; · 4  Π
Τ τ  κ ΤΡ|ΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣΑ|Γκ
Χ ΤΑΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΕΠΤΑ
ΧΡ0Ν|Α Γ|Α ΤΟΝ ΜΕΣ'
κΑι ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
3ΑΣ ΠΔΗΤΕ| ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ
ΣΑΜΑΡΑΣ: Ο ΤΣ|Τ|
Η Δοὐρου
αΠαγόρευσε τη
«Λευκή Νύχτα»
στα καταστήματα
του Δήμου |ῇίου
. .Τ ί . 
  ΜΑΜ καστ κι ΜΗ ΒΡιΣκογΜΕ μια ΠΑΠ" ΕκιιοΜιιιι ΜΑΣ:
ΤΡ|ΤΠ ΜΝΗΜΠΝ|Π
Χωρίς
αυτοδυναμί
ο Ερντογάν,
κυβέρνηση
μειοψηφίας
ΣΕΛΙΔΕΣ
3Β-37
«ΔΕΝ ΕΣΤΕ|ΑΕ
Τ|Σ ΠΡΟΤΑΣΗΣ,
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ»
«Προχωρήστε
χωρίς Με"
καθυστέρηση
τις μεταρρυθμίσεις»
Και ΣόιμΠλε σε Λιου: Να δώσουν
οι ΗΠΑ τα 50 δια. στην Ελλάδα!
Βάζουν και όῆῇα
τρόφιμα στο 23%,
αυξηση της εισφορός
και στα εισοδήματα
κατω των 30.000 θ
Σ ΡΕΠ0ΡΤΑΖ | Σὲ. _. 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα