Πρωτοσέλιδο Έθνος: Συμφωνία-πλαίσιο έως τον Μάρτιο του 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α υυΙ;ΠΖ0
Ι Η Π05(;ΙΝΝΥ
Μου ΦΕ"
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ' ΟΔΗΓΟΙ
ακτη" Ι `_
τΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ι · ι
ΤΩΝ Α5ΤΕΚ|Χ&ΟΒΕΙ.ΙΧ “ ι
ο Ι' Η Τ ΣΕ' ` η 1
Η χΙ>γΣΙ-Ι ΒΙΒΑοΣ ι _Ι ! Η
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
/]/ό 7£/
Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΤΩΝ ΠΙΟ
ΔΙΑΣΗΜΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
)) Π'ΚΠΝ°Μ|Α
ΜΜΜ: ω
πιασει: 
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30ή ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Ο ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμφωνία-ηλαίσΙο
έως τον Μάρτιο του 2016
'Ι°|""ἱΧ|ΡΤ|'Σ
Ο , ο Δ Π| "ΙΩΑΝΝΗΣ" ι 
μοιοτητε5 κ ι `~ΙτΙωΟτχ Α : _
με ΤΙΜ... Πρωτη ·Ι;τΙξτΙοτΙ “ 
στην ομαδοΠοΙηση ὅσα “ · _   
Πρόε το Δω 28-27 ΕΜΕΙΝΑ το ΧΡΕΙΙΣ 
το πΑΑΙΣιο τω νέα8 · _ ` ¦ 
συμφωνία8πουπρωείνεΙ - ζ _
η ελληνικη κυβέρνηση στου8 
δανεΙσηέ8 πιο χώρα8 επΙΧεΙ- 
ρείται η υπέρβαση πιο αξιολόγποηε του τρέχοντοε προ
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΜΕ ΤΗΝ Ι'ΙΠΥΝΙ(ΕΡ
ΑΝΗΜΑ ΜΑΠΑ ἔτζ::ΐ::;::::ἔ:;::χ:: Ι Ι
ΥΠΕΡ ΠΙΝ ΙΙΡΙΙΣΦΥΓΠΝ Μ“ΙτονΜΜοωυ 8016, Υστατη προσπαθεια Ομπαμα
Ζ Ξ έ 3 ι δηλαδη στη ληξη τπ8 συμβα
για τον τελικό συμβιβασμό ,, ¦.
σΠ$ με το ΔΝΤ. » 4, ο
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
οΙΙΙΙΙιΙΙΙΕΙ το στη· Χ
ΑΛΛΑΞΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
τογ ΕΡΝτ0τΑΝ ΟΤΑΝ Ι·Ι ΜΕΡΚΕΛ... ΑΙ'ΙΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΤΟΜΣΕΝ 
Ι ω"Ρ'“Ἡ οΙτΙΙΙΙΙκΙΞἔ· ζ '
τΡΑηΕΖΑ ΙτΕΙΙ>ΑΙΩΣ · ΜΜΜ 
ΓΥΡΙΖΟΥΝ - ~~
ΤΑΙΝΙΑΣΤΙΙ ο
τι κ· έκ' γ ε
; “ - .έ ΒΕΣΣΑΛΠΝΙ@
> ΜΜΜ Ι Ι
2.808 'ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΠΕ·ΜΙΙΙΙΙΙΙΜηΙ
ΤΗΣ ΙΙΙΙΜΣΕΙΙΣ' Αποζημίωση
ΣΤΗ θΕΣΙΙΡΙΙΤ|Α Ι.000.000 =€ για
ΞΒΗΞ'7
Ιατρικό λόθοε »ΑΑ-ΑΑ