Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Παιχνίδι με τη φωτιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Μή Μ'
ιιιιιιι ι
9 7]ι08 62
· Αυτή χ
Ξ την Κυριακή  ι
με το ΒΗΜΑ κι η
4 “Μττ` Μ
και πλαστά 
ενημέρωση 
Εω.-Μ-“.ιΜ“- Μ ,Μ
ασαφή
Μ Δ. ΜΝ' (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜΜ
το ΒΗΜΑ
ΚΥ,|,|/Χ'ἑ||Σ
κεντρικά γραφεια: ΜΜΜ 80. Αθήνα 115 28 © το ΒΗΜΑ
Θ 211 385.7000. Εστω: ωωΜοιωι.α Εκδἱδεται από τον Δπμοσιογραφικο
ΜΜΜ: παρα/Μ.ωωω Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ.
>"||Σ
Μ 7 Μ Μ'
ΜΝ Μ ΜΠΟΝ. ΜΑΜ. Μ Μ Μ
Ανατολή 06.03 - Δύση 20.45
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡιΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ
Ειοε ιδρύσεω8 1922
Βρε 940 - Αριθ 16404
ΑΙ ΕΚΔΟΣΗ .
Τ'ΜΗ<ῖὶ 00
Μέρεε αγωνἱαε Ζει ξανά η Ελλάδα, μεταξυ συμφωνἰα8 και Χρεοκοπἰα8
Παιχνιδι με τα φωτιά
 Νέα παράταση εξετάζουν οι Ευρωπαίοι τι ΟΤσίπρας αναζητεί συμμάχους, αδιέξοδο βλέπει ο Σα μαράς Ρεσιτάλ Βενιζέλου στη Βουλή Λαφαζάνης: Θέλουν να μας εξοντώσουν
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α4-1 5
Πο|ὸ'θΑΜΗΜΣογΝ ΤΟ θΡ'^ΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΠΜΗ ΤΩΝ ΝΟΡΒΗΓΠΝ ΟΜΟΛΟΓ|ΟΥΧΠΝ
Ολογφσσμὸε γ Ξ ¦ _ . ΗΕθΝΚ·
γιαφόρου8 “ ι Ἡ
και συντάξω  _ . _ Γη 
ΜΜ"'3 'ΚΗ 'η "“ Η 'τι δ" “_““°τττ 
 ...με “ '“ " ΣΤΑΥΡΟΥ Π.Ψ!κΔιι
 ,τ ι ι οεεΡεεΑ ΜΕΤΡΟ Ι ¦ ξ“φν¦κοί
 έ ,ή “ 9 ι Ε _ . . - έρωτες σπανίΟι φοιτητέ8 ·< ¦ γ__ ως οἔηγούν Χε κι:
ειϊΙστι>ἑ<ι>0υν υ  _ ἔἔ°“ρἑἩἑΖ 82?
ΦΠ διοἱκπσπ _  Εἰ “χα ι περισσότερο δρατων  Φ _ ματικά. Ο Κωνστα
γόνος·ΚαΝυανΜς
ότι «στην πολιτική η προδοσία
είναι απλώς θέμα
χρόνου».
ΣυνέχΜσησΜΜ
._ ι. ι ν οι] 4
.._._ __“τΜ@“?. -^
Τι προβλέπει για τη σου· ι
μετοχή φοιτητών στη ~
διοίκηση, τις μετεγγραφές,
κι;; :ακέραια Πὡ8 ο Θ. Αγγελὁπουλσε έχασε τα πλσἰα-γεωτρύτιανα
φροντιστήρια. ΣΕΜΕΕ Μεσα ΣΕΛιΔΑ σε
ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ Ι ΤΕΧΝ0Λ0Πλ7 λΜῖἶοΝ ΜΜΜ]
γ Η ἑ)θνική Ποσο βρωμἱΖουν
= Βι ιοθπκπ από τα λιμάνια Τρ ΕΖ Δ ΩΣ
9 την τιεργαμπνή από τα τεράστια ΑΠ η Ε' ρΑ|
ι στην οθονη κρουαΖιεράπλοια η
ριακόσια μοναδικά χει- Τα τεράστια κρουαζιερόγραφα της Καινής ι ρόπλοια δεν φέρνουν
Διαθήκης που ανήκουν μόνο οφέλη για τον τουρι· Χ
ι ἔτἔλσυθλΪλογές της Εθνικής ἑ - σμό, αλλά προκαλούν και γ
. ι ιο 'κής ψηφιοποιοὐ- . σημαντική ρύπανση στο πε- ν
Ο Πορτοκάλογλου νται σε συνεργασία με το Τεστ ΟντοχΠ8 ριβάλλον. Ομάδα γερμανών ι
Κω το κέντρο για τη Μελέτη των ι γιο το 5υ€€885 ειδικών, που βρέθηκε στον 4
_ Χειρογράφων του Τέξας με Πειραιά μετά από μια σειρά
 πἔα;ιἶποριακό τεχνολογικό 5τΟΓγ άλλα λιμάνια, καταγράφει ὶ Η Μ Μ στην Μ
° ε ο ισμό και φωτογραφί- ° τη ρύπανση που προκατπ5 κριτικπ5 ως ακριβείας' του Ερντογάν ΜΝ ι
ΣΕΛ|ΔΕΣ 1-3 ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΛ'Τ'ΣΜΟΣ_ ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-9 ΣΕΛ'ΔΕΣ Α20<22 Η το ΒΗΜΑ 5Ε|ΕΝ€Ε. ΣΕΛ'ΔΕΣ 4-5 '