Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ξ' ος; α
-τ: Ξ χωρο
Εκδοτη5: Κωνσταντινσ5 Μητση5 7 ιουνίου 2015 · Αρ_Φυῆῆου91 3 · Τ||.|ῇ Ι ευρω |δισκτησισ: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
;“· 4_Μ.9Ἡ.ωΉ-ω"Γ:·;α . ι ν
Π  'ϊ 2 ἑὶἔἑἔΟΠ·ἔἶ ΞΑΝΑ ΤΑΔ/'ΗΛ
0|Α|'|0ΦΛΣΕ|Σ ΠΑ ΠΡ0ΩΡΕΣ
θίγονται θεμεηιωμένα δικαιώματα
Ποιε5 κατηγοριέ5 εργαΖσμένων κινδυνεύουν να ησγιδευτουν έω5 και Ι 0 χρόνια μέχρι τη συνταξιοδοτηση
·| Οι αδΜγέ8 για του5 αγρδτε5 Τι αΠῆτιΖει στι5αηοδοχέ5
παω-Β
 εοοΡιΑ ΕΝΘΕΤΟ
 Η μεγαῆη εξαηατηση!
 Αυξανουν γ
Ξ του5 φδρου5 για Κ$ἔ:ῇ
1 του5 μικρομεσαιου5 Δ_ Θόρο
Με ο ΣΥΡΜΑ ηρσδωσε το οσο ΟΦ'ὲΟωΜΟ
τεη.ι3 
-ΜΝΗΜη
: Μοὐρη`ε"ὲτὲ|ο5 ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ «ΜΚ»
για το Διστομο “Το ερωτημα ΕΝΠ'
αν η κυβέρνηση θέῆει
να ησρσμεἱνσυμε
στο ευρω»
Ξ ___  γ ΜΑΜΑ
:Το μυστηρ·οτων , Σκηνικσ ρηεη8 με τουρ δανειστέ5 ~ το μ;;μμΜ
 “^"σ[ων με το μαυρο» Σκηνικδ ρηεη8 υφαινειοηρωυηουργδ8 Αῆέεη8 Τσιηραέ με τουρ ετα|ρου8μετδτην ΝΔ.
70 + ι χρονια οσο τη θηριωὁισ
των νσΖι
Σεῆ. 1849
Πω εμΠῆεκοἩο| με την Μωβ αηδρριιμη τησ ηρδτασδέ τουσ για συμφωνια, την οποία του έηέδωσέ πιο Βρυεέῆ
3 ΜΜΟ Με ο ηρδεδρο5 τησ Κομισιδν κ. Γιουνκερ. Η εῆῆηνικη κυβέρνηση τραΒα ηηέον με
ένταση το σκοινι και μετα την.αηδφαοη τησ να μην ηῆηρωοέι τη δοση των 300 εκατ.
ΣΕΒ· 35 ευρω στο ΔΝΤ και τιιν ανακοίνωση τη5 μετακυῆιση5 των ηῆηρωμὡν του ΔΝΤ ομαι δοηοιημένα σε μια στα τέηη του ιουνίου. το Μέγαρο Μαξ'μου τονιιει οτι η ηρδταση ·
Ξ ΪΟγ Ρ ΚΜ __ των δανειστων τισρέκαμιμε με τετραμηνε8 διαπραγματευσει5 εηιστρέφοντα5 στο (Ο Η ΚϋΒερνΠΟΠ 68/
; κ μνημονιακδ προγραμμα ηου απορριφθηκέ Με εκῆογέ8 τηΩ5η8 ιανουαρ'ου. ενω έ έ
2 Η 0ΠΟῇϋΙΟρΧ'Ο το σχέδιο τησ εῆηηνικη8 κυδέρνηση5 δεν συνιστα σύνοψη του ηρογρδμματδέ τησ, θο φερε| σΨμφων||ο
Ε ντο ον κο' αῆῆα καταγραφη των συγκῆισεων σου σημειώθηκαν κατα τη διαρκεια των δια- μγημΟγιο ΜΒ ΚΟΠ η5 »
ηραγματευσεων.
ηαηειῆη του Με'
Κουρδικου κομματοε
Εκῆσγέ5 σημερσ στι· ·/ειτσνικη
. ογΡΑΒ
Έτοιμο το διαΖυγιο Περέιρα - Οῆυμηιακου
Μέ Οι ῆσγοι σου οι «ερυθροῆευκοι» δειχνουν την έξοδο στον
έ ' Πορτογσῆσ και τσ σενσρισ για την εηομενη μέρα στο αμαν·
° η ΓιΑΝΝιιΣ
_ ι ΣΤΑΘΑΣ
.β Ϊ Βουῆευτη5
 Μ “' ΣΥΡΜΑ
Σελ 2]