Πρωτοσέλιδο Αυγή: Συμφωνία τώρα με κλιμακωτή εφαρμογή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΑΥΓΗ
Ϊ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12311 · ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ: 3 ε
Ο Ϊ Ο ι ΜΜΜ Δ_ ~ °ΜΜ¦ῇΜ° ΜΜΜ
= »μπεί  Μ Η δρασιι του. . Φ
ΜαΖἱ το ένθετο Τα καθεστώτα (ΜΕ/ΝΕ'. “
' ε ι ¦ 'ίεήήπνική ΜΝ καποτε·
πΔιΔΕιΔ α καποια να Μ. Ανατοθιι5 στην ΜΜΜ" 
 σταίσιατουσετσίρουέ απο
Συμφωνία τώρα
Η μεγαλο κυρία πιο
 με κήιμακωτή εφαρμογή
Σχέδιο - πέρασμα από τα μνπμονιακή εποχή τής οφεως και τής ανθρωπιστικής κρίσπς σε μια περίοδο οικονομικής σταθερότπτας και ανόπτυξπς. με τον “ΜΜΜ των Βασικών αιτίων που σναπαρόγουν τήν κρίσπ. έχει επεξεργαστεί π κυΒέρνπσπ και συζπτεί με τους δανειστές. Η οριστική απειπιλοιαί τής χωρος σπότο οικονομικό
και κοινωνικό αδιέξοδο αποτελεί και τον απαρόΒατο όρο για να κλείσει
ειπτυχώς π διαπραγματευσπ. καθως αυτός είναι κατ' ουσίαν και ο
πυρήνας τας λαϊκής εντολής που έχουν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕλΛ. Συμφωνα
με το σχέδια, μέσα στον μήνα και ει δυνατόν μέχρι τα σύνοδο κορυφής
ελΛΜΕΞ.
ακμή ΓΡΑΜΜΗ
ΤΩΝ ΔΑΝΕιΣΤ2Ν
ΕΝΑ' Η Ταμβ
Με τα 'Μπα αλλαξε π . . .
,  ' στις 11 - 12.6 θα πρεπει να συνυπογραοει μια συνολική
Μ Μ Ἡ  ο πω ω "ερ¦ΜμΜε| Ἐκ μεχρέου$ Σω Η ταρρυθμίσεις και προϋποθέσεις αφενός γιανα
θεωρπθεί λήξαν το υσιστόμενο πρόγραμμα,
αφετέρου για να αντιμετωιπστεί το ζήτπμα
του χρέους και να εξασφαλιστεί π χρήμα
τοδότπσπ ενός επενδυτικου προγραμμα
τας. Η υλοποίπσπ των δέσμευσεων που
θα σναλόθουν και οι δυο πλευρές μπορεί να γίνει κλιμακωτό. Βήμα - Βήμα.
με ορίζοντα τον κόρσα του 2016. οπότε ΜΜΜ ιι συμμετοχή του
ΔΝΤ στα υφιστόμενο πρόγραμμα. Για τον έκδοσή τής δισπραγμότευσπς¦ που
πλέον διεξόγεται αποκλειστική σχεδόν σε πολττικό επίπεδο. καθοριστικής σπμασίας
είναι οι διαθουλευσεις των πγετων (0μπόμσ. Μέρκελ. οΜπ κ.ό.) σήμερα και αυριο. π νέα συνόντπσπ που ιπθανότστα θα αει ο Αλ. Μπρος τήν προσεχή εΒδαμόδα στις Βρυξέλλες και οι
επαφές του πρωθυπουργαυ στα περιθώρια τής συνόδου κορυφής.
Η νίκπ μσέ θα Με /
και τον ΣΥΡ|ΖΑ εΕΛ. 19
Χ Δυο κόσμους αναδεικνυουν
οι προτασεις· δανειστὡν - κυβέρνπσιι$
Τ" Μ ω "ρω ΔΙΖ'Ι'θ|;ι ΕΕ - ΕΚΤ προτείνουν επιβαρυνσπ όλων ἔιακρίτως, ενώ
να την ρεεε π να επιλέγει να μεταφέρει τα βάρη στους ντες Μ 2' 10' Η
Η ΑΜ Σελ. 20
Τι γίνεται όταν το πειραματόζωο | | 
τίθεται εκτός ελέγχου; Ξ Η αῆῆπῆεγγυο Α5 τοῇμποουμε 
τον ΜΑκΗ κΑΒονΡιΑΡΗ Ο' ΚΟΝ/Οί] 'Ο ω5 νο «ΟγγιξΟυ μ Ξ»
ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ τας ΙΟετίας του 2010, βρισκομαστε ” ” ς
μπροστα σε μια μεγαλη κρίση του καπιταλισμού, π ο-   
Δεν ΚΜ ποίο. σε Πολλές χώρες, περασε απο το χρπματοπιστω- ~ ΕΝθΕΜΑΤΑ Ξ ΣΕΛ_ 51
να Π , ι ικό συστπμα στα σφαίρα της πραγματικής οικονομίας 
με τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους. |
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 - Ι
ΑΡΘΡΑ : Τ. Βερθενιὡτπ. Αλ. ΚαθυΒπ5, Αν. Καρίττπ8, Γ. Ψυχοπαίδπ5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα