Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Όλα ακόμα ανοιχτά για την επίτευξη μιας συμφωνίαςRecognized text:
Προς επιτάχυνση
εξεηίξεων
με το ΕΕΑ
Πήηροφορι'ες θέσουν
την ΤτΕ να καταθετει
Ήρωας αίτημα
τη Δευτέρα
για αυξηση τω
ΣΑΒηΑτο 6 ιογΝιογ 2οι5
ωννν.ΧήΜο'ἱεῆῆο.9τ 26ος χι>οΝοΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5423
Οι Δείκτες της ημερας Γενικος Δεικτης 9 4-5 θ
Τ|ΜΗ Τ¦5 €
Μ ΜΜΜ των - κΑΜίιἙ“ίἐΧἶΠἔ
:Ἡἶἔ ,ἔἶἔ ¦ . ζ Ϊ ἔσω Το κορυφαίο
π8εΜΜΜω Ειπα Ο· _ Μ" _ όίήημμα για τον
π8ΜΜΜ “να _ Ξ ί. __ Απεεη Τσίπρα... Με
αμερικη παρολα ΜΜ·Μ.κΑ. Με _ “ °“ Μ ° ° κιιιιι:ιι μετοχή" δει»
ΠΕΡ|ΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑ|ΡΑ ΠΑ... ΤΡ'Τ|·| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ί 660 €
ΟΛΑ ΑΚΟΜΑ ΑΝΟ|)(Τ Α
για την επίτευξη μιας συμφωνίας
Η πρόταση των θεσμών δεν μπορεί να
Ελλάδα μπορεί να χρειαστει
μια τρίτη επέκταση του υπἀρχ0ντος προγράμματοσ
που λήγει στα τελη |ουνίου¦ για να
ο Απ. Τσίπρας. σειρα αισιοδοξεί
τεύσεων που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες στις Βρυξελλες¦ ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι και πρόσθεσαν ότι
αντίθετα η πρόταση της ελληνικής
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
Μία τα;;
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
«Πακέτο»
πάρει τα χρήματα που απομένουν, κυβέρνησης αντανακλά το κοινό εδά· " ῇ μ ε
συμφωνα με αξιωματουχους της Ευ- φος, όπως αποτυπωθηκε στις δια
ρωζώνης, που εξέφρασαν την εν λό- πραγματεύσεις. Εκφράστηκε τελος η  ο Χ_ Α _
γω άποψη σε μια τηλεδιάσκεψη ό- αισιοδοξια ότι σύντομαθαυπάρξει α· Ο' ΟνΟβ0ῇὲς
πως μεταδῶει το Ρόιτερς.
Κατά την τηλεδιάσκεψη¦ οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης δήλωσαν
πως η κατάσταση έχει σοβαρέψει
και εκφράστηκαν ανησυχίες ότι μια
_ τρίτη επέκταση του υπάρχοντος
προγράμματος μπορεί να χρειαστεί.
Την βια ώρα η τηλεδιάσκεψη του
μοιβαία επωφελής συμφωνία.
Στο ενδεχόμενο παράτασης του τρέχοντος προγράμματος βοήθειας της
Ελλάδας ως το φθινόπωρο αναφέρονται και γερμανικές εφημερῶες.
”Οπως σημειώνουν η Ειαηκίυηει
Α||Βειηείηε και η Οίε Νεκ κύκλοι που
πρόσκεινται στις διαπραγματεύσεις
στη διαπραγμάτευση.
«στοίχισαν» τις 800 μοναδες
στον ΓΔ.
. , . . πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με αναφέρουνότι στην Ευρωπαϊκή ίΕνω- 
οΠοτεῇἔοε| βαση γ|ο συμφων|ο· ξεκ9θορ|σε την γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα ση συζητείται μια νέα πρόταση. Σύμ- ρ ,
σε Α. Μερκεη και Φρ. οηαντ ο Αη. Τσιπρας Μέρκελ και τον γάμο Πρόεδρο φωναμε αυτή. το τρέχον πρόγραμμα η εξΟΥΟΟΟ της ΗΟ'Φρανσουά Ολάντ έλαβε χώρα σε κα- βοήθειας της Ελλάδας αναμένεται να Στον εργεγχΟ
ΧΑ. -ευτυκὡς- κρατα...
λό και εποικοδομητικό κλίμα, όπως
σμών δεν μπορεί να αποτελέσει βάση
για συμφωνία αφού δεν λαμβάνει υ
παραταθεί στα τέλη του μήνα ως το
η Ελλάδα το καλοκαιρι"¦ επεσήμαναν
κύκλοι από τις διαπραγματεύσεις ό
. γ ρ ε _ .,  ί; Ο·  ΤΜ: ανέφεραν κυβερνητικοί κύκλοι. φθινόπωρο. 'Τεχνικά αυτό το βήμα της νΟΟΘ€ΟΠθ ΠῆεΟγ
Ι Ι Ο έλληνας πρωθυπουργός τους εξέ- δεν μπορεί να αποφευχθεί. Δεν έχοιι- ΤΟ ΊΟΟ% ΤΠΕ εταιρειας
Η   2 Ο Ί 2 · φρασε τη θέση ότι η πρόταση των θε- με άλλη δυνατότητα ώστε να περάσε ι
πόψη τη διαδικασία των διαπραγμα- πως αναφέρει η Με". «χο θ η κο ν»
Α.Τσίπρας: Μόνη ρεαηιστική βαση ί Ε. Βενιζεηος: Στο «στόχαστρο» τα κερδη
συζήτησης η εηηηνική πρόταση ί Σε αόιέξοοο η χώρα της 07 η Ρωσία από ομόηογα ΕΣ
Α. Σαμαράς: Φέρτε την τεήικη συμφωνία
και θα σας πουμε τι θα κανουμε
Δοπανήθηκε ποηυτιμος
εθνικός χρόνος. τόνισε
Εν μεσω του εαν-οτί αυτης
της εβόομαοας
Διεύρυνση των κυρώσεων θα
συζητήσουν οι ηγέτες της 07
Ο Ο"(ΟΝΟΜ'Α - ΠΟ^|ΐ|ΚΗ 3-5
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ι2-3ο