Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Η ώρα του Αλ. Τσίπρα "Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία από ποτέ"Recognized text:
Δωρεθν 
ΣΥΓ|(Λ0ΝΙΣΤΙ'(Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ερευνα-σοκ για
ίζσρπεΛ Δεκ Ι πω
 ' Με τις συνέπειες της 
“ ο ·. Δ “ · · ι τηνοικονομικη
› δ κ ΕΓκγκ^οΠΜι τΑΠουἶ5Ε κρίσης στη ζωη κατάσταση της ως
; Ξ Ενσῇῇακτικ85 των Ελληνων Μάος20ὲ5
, _.. Με ε Ι
Ι· Δ ι'  θεΡ°"ε'ε5 Δραματική ωτδείνωσητηςποιότητας
' Π ' ' ν · ι ζωής των πολιτών σταχρόνια της
κρίσης δείχνει έρωνα επιστημόνων
Το 84% των Ελλήνων δηλώνει ανι- Μ
κανοποίητο από τις συνθήκες που ε
πικρατουνστηχωρα ΕΕΛ56-Π  Λίγο
,›··- Ι _.:“|_.--γ
Εναλλακτικές θεραπείες από τη ΜΜΜ με πως) (ἔ/
οικοΝοΜικιι κΑι πολιτικιι ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Απ ΦΥΛΛΟΥ 20043 . Πω 680  ἶ?]       ΣΑΒΒΑτο_ κγριΑκμ τα ιογΝιογ 2015 _ ΠΜ" Με
||||||"|'|||||||||||'|'|'|"'|'||||||||||||||'|'|'|||'|'|||||||||||||||"||ί||'|||||| Ι η .. ΙΙ _ Δ Π 4 .0 |'||||||||||||"||||'|'|||'|'|||||||||||'|||'|||||||| 
ΜΒΟΡΙΣΤΙ|(ΕΣ ΔΙΑ"ΡΑ|'ΜΑῖΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ "ΜΤ|·| ΣΤΟΝ ΤΟΙΧ0
Η ώρα του Αλ. Τσίπρα
«Είμαστε Πιο κοντά σε συμφωνία ααα αστε»
ο χρόνος τελειώνει για όλους, όχι μόνο
για την Ελλάδα. δήλωσε ο πρωθυπουργός
Αντ. Σαμαράς: Προσέξτε μη γίνετε
ο μοιραίος άνθρωπος κ. Τσίπρα
Ανταλλαγή σκληρών μηνυμάτων
Αθήνας - δανειστών¦ αλλά και
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις
0 Ζ. κ. Γιούνκερ καλεί πάλι
στις Βρυξέλλες τον Αλ. Τσίπρα
Νέα συνάντηση Μέρκελ-Ολάντ
για κατάθεση βελτιωμένης
πρότασης. Η Αθήνα είναι
έτοιμη για υποχωρήσεις.
ώστε να βρεθεί λύση έως
τις 20 Ιουνίου Σέκα-5. 16
"ΟΒΙ ΟΑ |'|Α"ΡΩΕ0Υ" Ν" «Α0ΓΑΡΙΑΕΜ0» ΣΤΗ" ΕΦΟΡΙΑ
Φόροι-Φωτι α σε μισθωτούς,
επ αγγελμ ατι ες και εταιρειες
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Παραδείγματα εαιβαρύνσεων Χ`η
. Εταιρείες ή σοτέ ν'
ΙΕῖ0ΡΠ(0 ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Μονομαχία
. . ς °°0 ι
' ΦορολογούΜος με ετήσιο εισόδημα Επιχειρηση με καθαρα κέρδη -χ  `_ η 
για' τρεις κατω 50.000 ευρώ 60.000 ευρώ 6.000.000 10:000.000
απο τον «ηλιο» - ·- · ευρω ευρω
'[01] Π Φ η ζ Β Πρόσθετη Φορολογική
› Στην πλέον κρίσιμη καμπή το Ε"'βὁρ“ν9η· Ε"'βαρ“ν°Π· ' ή η
πάλαι ποτέ κραταιό Κίνημα › Το Μ ευρω Μ ευρω Ψ ό Ι
ΕἔΐΧ;ήΤΞἄΐἔ| ἔἑ:ἔἔἔ0ΐύ· 'Ειδική εισφορά σήμερα Ειδική εισΦορά μετά την αύξηση
› Γράφουν στην «Η» οι τρεις υποψήΦιοι (ΦώΦη Γεννηματά. Ανδρέας Λοβέρδος και οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος) ΕΜ. 14 - 15
υψηλές αντικειμενικές αξίες
προβλέπει το σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση :εαν-9
Ερχεται καταιγίδα Φόρων για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις
Εκτακτες εισΦορές και ΕΝΦΙΑ με
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 4,96%
Η αβεβαιότητα
«Βύθισε» το
Χρηματιστηριο
θ Γενικός Δείκτης
την τελευταία εβδομάδα
›Κάτω από τις 800 μονάδες
ο Γενικός Δείκτης ›Μεγάλες
απώλειες στα Ντιέ ο'ιίρ5 ›Μαζικες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές ›Η Α|ρ|ια Βαπκ έχασε 9.61%. η ΕΤΕ 10.57%. η ΕυκοΜπιτ 12.24% και η Πειραιώς
13.96% ›Εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις στα ομόλογα ΙΒΑ. 6
ΑΝΑῖΡ0ΠΕΞ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
«Ψαλἰδι» 
και 62% στις
συντάξεις Πριν
από τα 62 έτη
›“Πέναλτι» από 30% έως και 62%
θα πληρώσουν όσοι ασΦαλισμένοι
Φύγουν πρόωρα από την εργασία
ΜΚ ›Η πρόταση της κυβέρνησης
επιφέρει περικοπές-σοκ στις συντάξεις όσων δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και είναι πάνω
από 55 ετών Μ 10 - 11