Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κλειδί για λύση το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαίτετήΡοτΠα.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“|'ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.792
Αντώνης Σαμαράς
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
ΝΕ|Ωθ|·||(ΔΝ
ΤΑ Ε|'||'|'0|(|Δ
Ι του Δ|'|Ρ|Λ|0
Μ Τζόζεφ Στίγκλιτς
νομπελίστας οικονομολόγος
σήμερα στη Ν
Τράπεζες: Με το βλέμμα
στη Φραγκφούρτη
Με ψυχραιμία αντιμετωπίσω οι καταθέτες τις εξελίξεις του τελευταίου διημέρου. Η αρση της αβεβαιότητας παραμεΎει προυπόθεση για τη σταθεροποίηση,
επισημαίνουν οι τραπεδτες, που «βλέπουν» με ανησυχία την τηλεδιασκεψη της ερχόμενης εβδομάδας
για την παροχή Ε|_Δ, εάν μέχρι τότε δεν υπαρξει σαφής ένδειξη επίτευξης συμφωνίας. >ί 4
«Ξαφνικός θανατος»
στις πρόωρες συντάξεις
Τον «ξαφνικό θανατο» των πρόωρων συντάξεων
εντός 25 ημερών προβλέπει η πρόταση των θεσμών
και είναι ένα από τα θέματα που βαζουν «φωτιές»
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα, οι
εκπρόσωποι των θεσμών προτείνουν να αυξηθούν
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης άμεσα, από την ίη
ίουλίου του 201 5, για πρόωρη συνταξιοδότηση στα
62 έτη και για πλήρη στα 67 έτη. Το μέτρο αφορά
περίπου 280.000 ασφαλισμένους όλων των
Ταμείων. >6
Ρ. Σ|'|ΥΡ0|'|0ΥΛ0Σ:
ΕΠ|ΒΕΒΛ|·||'|ΕΝΗ
|·| Δ|·||'||ΟΥΡΓ|Λ
ΕΠΛ"'ἙΛ|'|ΛΤ||(ΩΝ
ΤΛΡ|Ε|ΩΝ >25
Εφοδοι του ΣΔ0Ε
σε τουριστικές περιοχές
Στο «στόχαστρο» του ελεγκτικού μηχανισμού του
υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν κλάδοι ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο, ιδίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας, μέσω της εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταστρώνει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. >6
Αυξημένα κατά 400 εκατ. ευρώ
τα «φέσια» του Δημοσίου
Ξεπέρασε το ί δισ. ευρώ το υψος των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες που
προστέθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του 20ί 5, ενώ
σχεδόν 400 εκατ. ευρώ ήταν οι οφειλές που έμειναν
απλήρωτες τον Απρίλιο. >7
Αναβάθμιση της ιρλανδικής
οικονομίας από τη 5&Ρ
Την πιστοληπτική κατάταξη της ιρλανδικής οικονομίας αναθεώρησε προς τα πανω η 5ταηάατά 8ι Ροστ'5,
στην κατηγορία Δ+, με τον οίκο να αναβαθμΚει για
τρίτη φορά μέσα σε 12 μήνες το αξιόχρεο της χώρας, ως «ανταμοιβή» για τη μείωση του δημόσιου
χρέους και του ελλείμματος με ρυθμους ταχύτερους
των αρχικών προσδοκιών. >22
[Αλ. Τσίπρας] Δεν θα δεχθούμε συμφωνία Που δεν θα Περιλαμβάνει αναδιάρθ ρωσή
Κλειδί για λύσή το Χρέος
Δυσφορία Βρυξελλών για το «Πακετάρισμα» των δόσεων Προς το ΔΝΤ
Τήν αΠόφασή τής κυβέρνήσής να μή
δεΧθεί συμφωνία Που δεν θα Περιλαμβάνει αναδιάρθρωση του δήμόσιου Χρέσυς ανακοίνωσε Χθες στή Βουλή σ Πρωθυήου ργός Αλέξής ΤσίΠρας, τονίζοντας
ότι στόχος του Μαξίμου δεν είναι να ΠετύΧει αΠλώς μια συμφωνία, αλλά μια συνολική λύσΠ για τή Χώρα, ή οΠοία θα δώσει οριστικό τέλος στα σενάρια εξόδου
τής Ελλάδας αΠό το ευρώ. Ο κ. ΤσίΠρας ΠαραδέΧτήκε ότι οι Προτάσεις των δανειστών τον εξέΠλήξαν δυσάρεστα, αλλά τις
Περιέγραψε ως ένα «κακό διαΠραγματευτικό τρικ», Που
τελικά θα αΠόσυρθεί αΠό τους
ίδιους τους εμΠνευστές του.Διεμήνυσε, μάλιστα.
ότι ή κυβέρνήσή
η 402 εκατ. ευ ρώ ή συναλλαγματική
εΠιβάρυνσή του Χρέους
η Ελλήνικό σχέδιο μείωοής του
Χρέους στο 93% του ΑΕΠ το 2020
ταμιού Σταύρος Θεσδωράκής διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα βάλει τήν υΠσγραφή τσυ στο τελικό κείμενο Που θα αΠόδεΧτεί ή ελλήνι1αί κυβέρνήοή. Οι αρνήτικές
εξελίξεις των τελευταίων ήμερών στο ελλήνικό ζήτήμα έχουν ΠεριΠλέξει τις ΠρσσΠάθειες εΠίτευξής συμφωνίας. Οι Βρυξέλλες ναι μεν διαβεβαιώνουν Πως συνεΧίζσυν να αναζήτούν λύσεις στα ανοικτά
θέματα. ωστόσο είναι Προφανές ότι ή διαδικασία βρίσκεται Προσωρινά σε αδιέξοδο και θα αΠαιτήθσύν Πρωτοβουλίες αΠό
τις δύο Πλευ ρές για να Παραμείνει ζωντανή. Η αΠόρριψή
αΠό τήν κα βέ ρνήσή τής Πρότασής
των θεσμών, αλλά
και ή ομαδοΠσίήσή τής αΠοΠλήρωμής των δόσε
δεν Πρόκειται να ' ΕνΕ0ΚΠ γραμμάτια 3.6 δισ- εΠ ρώ ων Που ζήτήσε
υΠοΧωρήσει σε εκδίδειο ΟΔΔΗΧ τήνΤετάρΠι αΠό το ΔΝΤ Χωρίς
Παράλογα και εκ- να κάνει καμία
βιαστικά μέτρα Προήγσύμενή δια
όΠως ή κατάργήσή του ΕΚΑΣ και ή αύξήσή του ΦΠΑ στήν ήλεκτρική ενέργεια
και ταυτόΧρονα ενήμέ ρωσε το Κοινοβούλιο ότι εΠίκειται κατάθεσή νομοθετικής
ρύθμισής στή Βουλή για τήν εΠαναφσρά
των συλλογικών διαΠ ραγματεύσεων. Πάντως. σ Αντώνής Σαμαράς άσκήσε σκλήρή
κριτιιαἰ και στο ελλήνικό σχέδιο των 47 σελίδων, ενώ αντίθετα ο εΠικεφαλής του Πο
βούλευσΠ με τις Βρυξέλλες. φαίνεται ότι
βάρυναν Πολύ τσ κλίμα Προκαλώντας τή
δυσφορία του Προέδρου τής ΕΠιτροΠής
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Εκείνο Που ενόΧλήσε Πολύ τον κ. Γιούνκερ είναι ή σκλήρή
οτάσή τής κυ βέρνήσής, ή οΠοία ΠερίΠσυ
κατήγγειλε δήμόσια τις Προτάσεις των θεσμών, εμφανίζοντας Προς τα έξω ένα κλίμα Πλήρους αδιεξόδου. >3 - 4, 7
[φορείς] «Οχι» στις Προτάσεις τής Αθήνας και των θεσμών
Κύμα αντιδράσεων
για τα δύο Πακέτα
Κραυγή αΠόγνωσής, με αΠόρριψή των
Προτάσεων τόσο τής Αθήνας όσο και των
διεθνών δανειοτών. ακούοτήκε Χθες αΠό
τους Παράγοντες Πις εγχώριας αγοράς. Οι
εΠικεφαλής του ΣΕΒ, τής ΚΕΕΕ, τής ΕΣΕΕ,
τής [ΣΕΒΕΕ και του ΕΑ. ΠροειδοΠοιούν
για το αδιέξοδο στο οΠοίο οδήγείται ή
Πραγματική οικονομία. καθώς δεν βλέΠσυν αναΠτυξιακή ΠροσΠάθεια. Παρά μόνο νέες άστοχες εΠιβαρύνσεις για καταναλωτές και εΠιΧειρήσεις. Ζήτούν ταχεία
ολοκλήρωσή των διαΠραγματεύσεων. με
συμφωνία Που θα εξασφαλίζει ΠρσοΠτιιοί ανάκαμψής. Χωρίς Περαιτέρω υφεσιακά
μέτρα εξόντωσής του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, «σκλήρές» Χαρακτήρισε τις Προτάσεις Που δήμοσισΠοιήθήκαν ο Πρόεδρος
του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας. Δίνσντας ιδιαίτερή έμφασή στο ζήτήμα τής φορολογίας, ανέφερε Χαρακτήριστικά ότι «βλέΠουμε να εΠαναλαμβάνεται, για μία ακόμή φορά, ή αύξήσή των φόρων ως δήμοσιονομικό μέτρο, Χωρίς αντίστσιΧή μείωσή των δαΠανών». >10
«Πιο κοντά από ποτέ σε συμφωιάα»
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αποστεΜει
τάχιστα τις απαντητικές θέσεις της Ελλαδας στις Βρυξέλλες,
επιδιώκοντας την επίτευξη μιας συμφωνίας που, όπως δήλωσε,
«βρίσκεται πιο κοντα από ποτέ».
Στη δίνη της αβεβαιότητας το Χ.Δ.
28|5 29|5 2|6 3|6 4|6 5/6
' Τόμος (σε εκατ. ευρω) -Γενικός δείκπις
Μεγάλη βουτιά έκανε χθες το χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να
χάνει εκ νέου τις 800 μονάδες και να κλείνει στις 786,ί ί, μειωμένα
κατά 4,96%. «Συντριβή» στον τραπεζικό κλάδο, με τον σχετικό δείκτη
να τερματΚει στις 62 5,7 μονάδες, μειωμένα κατά ί 1,3 5%. Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης υποχώρησε κατά 4,8%. >18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα