Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
“Δεν σα μας κανει κακο ο τεταρτος
αγωνας με τον Άρη". οηηώνει στο
“σοῦ ο Γιαννης Σφαιροηουηος. ησυ
' θεωρεί ότι η ομα6α κείναι ετοιμη και
μηαρεί να ηαρει το ηρωταθηημα·
Μαστεί οταν
ρώτα τεαικο ν
_ Σ ΤΩ" Ρ"°Ρ
Δ/ντιἰς: ο. ΝικοΠα'ί6ιτς
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
του Θ
.αιωνας -7 ;~
Παπαηε- ο
¦ ταου _ “
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 |0ΥΝ|όΥ 2ΟΊ5 Ο Α.Φ. 4588]
ο γίγαντας
γκοπκίπερ
της Γιουμε
ς Μπσυων 
ο τεπικος του
Τσάμπιονς Λιγκ Ξεκινά
στις Η." και μεταδίδεται
απο τη ΜΕΡΗ ο .Μυρίζει
ο τουρκος Με:
_ι.κοψείηουμε 
, μετα τροηαιο· _ετη μμ α·ετοααετεοώρΜαε >
_ ω Μεση η 
πιανηουίτζι μηουῷον: “Η Μηαρτσεησνα είναι το Φαβορί. αηηα οεν
είμαστε εσω για να κανουμε τους
κσμηαρσουτ·
ο κόουτς της Γιουβε
Μα; Μέγκρι
ΑποττσΛπ:
ο παππούς μου
ΜΜΜ: και
ο θείος μου
πέτρος πωπω:
ΚΗΦΙΣΙΑ |
με ποναει ακομη γ ς.
"ΗΡΩΝ Ο... Φ'ΜθΛ0Σ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ο ο Δ.
ΓιαννακοηουΠος
εμΦανίστηκε
στην κηιίρωση
των οιαιτητών.
με τον Γ. Σκινοηηια να ζητεί
την αηοκῶρησιί του
γιατί “στν
εκει θεσμικό
ροηο» · 'οηως
είπε. ομως.
ο Μανος Μαασοηουηος “ο κ.
Γιαννακοηουηος
είναι Μπος μου
και ηρθε εσύ· για να
με ηροστατευσει...»
η ΜΜΜ τιιτιιτεμὁνοζ Ϊ?
ιεθνείς16ιαιτητες. τητα '
και εκατ πρωτα και '
χ να εξαιρεθεί
ο _` τος Παναγιώτα ~
,`με¦ταν Στ. Συμεωνίοη ναι χ
ι -: - αηακαηυιιτει ατι το γ
ηροαοατο αυμραν με το γ Χ
καψω τσυ`αυτοκινιίταυ Α
του Πατρινρυ διαιτητή οεν_
ο ·`οΦείηεται στο μηασκετ
ι:ο5Μαουρίταιο τω Ματ:
αιι.ιΞιί·ιιατετ Δ
με Ι ο
Μίτσεη να
Ανακοίνωσε
χθες τις αηορρι- κι
ητικες αηοοασεις του ΜΠΕ η
κατα των ουσ ηροσΦυγῶν ΠΜ!!
ιιου είκαν κατατεθεί αηο
τον σήμα της Νεας Φιηα- ς
οεηΦειας και αηο 17
κατοίκους
ΜΜΜ: τα." τα
Με ιιτΣ=αΜΒ
Η ΔΙΑΦΟΡΑ
μεταξυ θαηενοια και...
Ρομπέρτο εενε οι ισπανοί ,
ρήτρας για τον
ΜΑΝΩΛ0ΠοΥΛ0¦:
“ο οηυμηιακος εκει ένα
μικρο ηροβαοισμα Πανω
του ηηεονεκτιίματος '
εδρας ο Φετος εηαιεε Ρ
μηασκετ υψηησιί εηιπέσω. εκει καηους ηαίκτες. καηο ηροιιονητιί
και είναι ομαοα με σταθερότητα ο εμείς αντιμετωηί:συμε ηρορηη. ματα ο Ωστοσο Ξέρουμε
τη σουηεια και είμαι
¦αισιοσοεοςπ
ο Γαηηος εετρεμ
της Μονηεηιε η ηερίητωση
που μηαρεί να γίνει μέσα
στην επόμενη εμοομαοα ο Πεντε
ηροτασεις εκει ηδη ο Μηερμπατοφ κατά τον μανατζερ του ο
και η Μηεσίκτας εκει σείεει
ηοη το ενοιαΦερον της
στον Μηρίτος
“¦ΕΛ|ΔΑ
ττιι Μο"
_ ι Τα ΜΜετηςιι ταμεία. κεΜνε6Μ¦ε Ματια Τ
γενὲρνειαίταυρ .που να!ηαει;να αφήσει; ι
1 · @μετα αυτα ι·αεαμευαταγ με:αυμραηαιο “
μ Η Μοηυμηιακο¦ μ 
Ο ΣΕΛΙΔΑ 5
» 8. τ  ί
το ἶ
ι η·'ἱΜεθαῦθΝωεΜΝαωηω ,
”Η ΦΜἔΜΜΨ πεκίνο!" στα με .η 
Μ· μου· ηροοΘεααυν οταν αίματα τους ' ;
¦ ο πιάτσαΜαμμακαςτωκρττειω
τι τι αυτναΜπεΜ τηνενκριεηγια την. 3;
Με· τα ο·κΜμ·κῇταστρα-ΜΜΜ:_ έ
αν Μέγαρα των ερνααιαν στα Η
ι “' ρωταω ταυςατη τι" . :η _, ν κοιτααεεατια ν ι
“καείνει ο κυκηος του στην
εηηαοα ο ο θαυμηιακος τον _ ορίατ <
κατηγορεί ότι ηαραρίασε τις . "είκαν,υηοαονισετοι
αρχες του συηηογου με την ' ς απο τ“ν“ρωΜμενη
ηαρουοία του στη Γηα- ~ | ί Η ' Η Η τα Ματ
αμαξι
σκέψη και κατα συνέπεια
τον απομακρύνει απο το
τιμονι του ο ο Περειρα είκε
αερα εναν χρονο συμΜΜΜ με τους 'Ξηηηνες··. ' |
το σκοηισ της “Α θο|α»
· η ως οεν τωΜωωτω ;
γραμμη Με εκείνος; είκε `ἶ
ι . δωσει ο ΚοινΞ'~ ηαρονομα€ Η _
η “σας μπες ζ ι5τκρω;του-μ
34 ἶὁ “Μπαρτ εηρετόι κ _
ο Δεν εκει ηροβηημα να
ηαει στη Γιουναιτεντ
ο Στερηινγκ ο Μαηιστα
οηως ο ίοιος εεε· θα ηθεηε
ηοηυ να σουηεψει με τον
σαν καστ ο Αν τεηικα οηοκηηρωθεί η μεταγραΦη
του μεσου της Λίρερηουη.
θα ηροκειται για αμεναηο
συμθαν» ο τεηευταία
ωρα ηου μετακινηθηκε ηαίκτης αηο το
Άνοια" στο οηντ
τραοορντ ήταν
το 4938'