Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΑΔικΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ “
ΚΟΣΜΑΣ
ο ΜΗΝΟΣ
1714-1779
στις.
ΚΟΣΜΑΣ
Ο ΑΝΟΔΟΣ
Ο βίας. Οι διδαΧές
και Οι προφητείες
του Πατ ΟκΟαμα
του δρ σα και
τα τραγικό του Σέλας
Ανακαῆύνπε
αστο ΒΟΤΛΝΟ ή ΦΥΤΟ
είναι ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για εστία Πωσ θα το
κρισιμσιισιίισετε και σε τι αναῆογία
_ κ!. ρ Α. ν
1  γ 4 ·
,, “η ι
, α ι - Λ 7“ Ο
ΜΔ .ι  _. ι
κραταω
μορίων σε
τρία ειιίιιε6α
ΜΜΜ νβουτια» στα βασ85
των Φυσικομαθηματικων και
Ποῆυτανικὡν Ποδιών. αΜα και
σε Ιατρικα Σκοῆὲ5 «δείχνουν»
τα πρωτα βαθμΟῆογικα στοιχεία
για σε εξετασειΣ
Σελ. 17
<<Ακυρὡνουν›=
τον ΟιαγωνισμΟ
για ΕῆῆηνικΟ
Καθῆωνα
τα ιιΟῇεμικΟ
αεροσκάφη
Σελ. 72
'ΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
.·Μ.ΟΤΜ·-[ _, 5
' ' κ· . Α
4_ ._ . Σ > .
·_ |δῦ·| ν η ι
ΤέΠΟε στα
μυστήρια...
«παραῇίε5»
Σελ. 65
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ:
“Να βΟαΘΟσΟυμε
το αν ωοωίζΟυρε
τε νὲΟυ5 ωραια
 Ε ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ:
ί “Η ΟιαττραγματευσΟ
ε στον Οια
ι ΜΜΜ Ματια»
Α|ΟΝ|Δ|ΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ
Προε έκτακτο
συνέ6ρ
ιΟ ιι ΝΔ 
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ- ιιείυΔΡΑκιιΣ'
η.  ”ΟΟο Οσα είτταν στο
 'Α μυστικο τετ-α-τετ
Με ΚαφιΟιΟ5
ἡ )ελ. 9·11
  τιΟνιικΣΡ
«Διωξε τον
ΚαμμένΟ!»
Σ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ:
τ “Οπα ωοωίζΟερε 
_ μια συμφωνια ωωεσιμο
ο για τον στα
Μ· 7η Αυ.
ΜΜΟ των υποψήφιων
αρκιινων στο «Η»
'Β Ο'  ζε
Ανδρεασ ΛΟ.Φωφα πωπω και 06
ΚωνσταντινΟιιΟυῆΟΣ διασταυρὡνΟυν τα «ξίφη» τουσ
νοθεία
στο γαῆα
ΤαιΤακτσβιΟμτικανίε5 «βαφτίζσυν»
εῇῆτινικίι την εισαγόμενα πρώτα Μη.
Ακομα χειρότερη τι κατασταση
στα τυρΟκΟμικΟ προϊοντα
Σελ. 20-21
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΔαιΟΟΟωΟει5 αστε εκ:¦τ:σ“Πε:
ω Α ~··ζ>›#›| ›η«· ,
(α (τ..μ: ¦ α.. ι
στα «σττῆακνα» Με ιτρωτευΟυστ15
κ )ε)_ 1225
Δ; ότι .Β ι να
η "  Οι Με 
Μ ετ  · λ? 
Οσέαε
Σελ. 12·13. 78

Τελευταία νέα από την εφημερίδα