Πρωτοσέλιδο Αυγή: Αυτή η κυβέρνηση και η Βουλή δεν θα ψηφίσουν νέο Μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εδινα :τακακια .   7
Ϊ αοιηυιηοιι.5ι=ινιΔ > ·' . _
. .. .. .. .. _-  "     ·` -' Μ.εν8ἰ.8τ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΪ0Υ 2015 ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ·ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12310 Μ: 1.3 0
Αυτη η κυβέρνηση και η Μαη
δεν θα ψηφίσουν νέο Μνημόνιο
_ Η > από Σαμαρα - Βενιζέλο στη
στρατηγική του ε-ηιαἱ1 Χαρδούβελη
Ζ Ϊ: Τους αδιαπραγμότΜους όρους της κυβέρνησης για να κλείσει η συμφωνία με τους δανειστές έθεσε από το βημα της Βουλης ο
πρωθυπουργός καλώντας, εις μότιιν για όλλη μια φορό. τους αρπ
γοὐς τιις αντιπολίτευσης να στηρίξουν τις «εθνικές θέσεις» και να α- ·
ποσαφηνίσουν τη στόση τους έναντι των αξιώσεων των δανειστὡν. Ανακου φισΠ
·Να είστε βέβαιοι» είπε. απευθυνόμενος στους κ. Σαμαρα. Βενιζέλο.
Μπσυ μίλησαν γιατρίτο Μνημόνιο,ότι«αυτηηκυβέρνηση για του|ς 
και αυτηηΒουληδενθαψηφίσουννέο Μνημόνιο».Μποροὐννασυ με το μινι
ναινέσουν σε μια συμφωνία υπό έξι προϋποθέσεις, οι σημαντικότε- |
ρες των οποίων είναι: Ο έντιμος συμβιβασμός επί των μεταρρυθμί- ασφαλιστικο
σεων με υποκωρἰισεις και από τους δανειστές. τα Χαμηλό πρωτογε·
νη πλεονόσματα και η σοφός και έμπρακτη αναδιόρθρωση του δημοσίου κρέους. Μελίγα λόγια και σε κάθε περίτπωσηνα είναι μια συνολικό συμφωνία - λύση που θα απεμτιλέξει την ελληνικη κοινωνία
' ξ· Με το Μδιο νόμου που τέθηκε σε
διαβούλευση απλοποιείται η λειτουργία
των Κέντρων Πιστοποίησης. προβλέπε
ται επαναφορα της σύνταξης για τους ανασφόλιστους, καθως επίσης μέτρα και
έλεγχοι για τιιν εισφοροδιαφυγη.
και οικονομία από το οφεωακό στηρόλ της Μαίας επταετίας.
ΣΕΛ. 3-5
ηΑΡτΜεΑτιι τητκΛιττ, ηικτπ Ποπ «τι» ω”
26 επιφανείς οικονομολόγοι
υπέρ της Ελλαδας
Στη Βουλη
η ιθαγένεια για
150.000 παιδια
ί  > Περίπου 1 50.000 τα παιδιό που περιμένουν να πόρουν ιθαγένεια. Στο σκέδιο νόμου οι διατόξεις για τη χορήγηση
όδειας διαμσνης για ανθρωπιστικούς
λόγους για μετανόστες η πρόσφυγες θύματα εγκλημότων. που είχε «κόψει» ο
πεω6ωα; Μέρκελ
για την Ελλαδα στο 07
'σρ Πριν από την ετιίσημη έναρξη των εργασιών ττις συνόδου των 07 αναμένεται ο Αμερικανός πρόεδρος να θέσει το θέμα της Ελλόδας ζητώντας για μια
ακόμη φορό την ειητόκυνσπ της επίλυσης του με πρωτοβουλία ττις αρμονίας.
Στην ατζέντα πις συνόδου: Ουκρανία. ΤΠΒ διεθνής τρομοκρατία, πυρηνικό του
Ιρόν. βοηθεια στην Αφρικη. ρύπανση των ωκεανών. Σελ. 6. 21 Μπαλτόκος. Σελ. 12
. . _ . . "ΡΑΦ0ΥΝ
   _. _ _  . > ε -_ Από τον ΜΜΜ· ω$ ἱ·Π.Τριγόζης:αΕκλογέςσωνΤουΜα.Τι
° “ ν ν ν ' ^ΚΡ κό
κοσμο εφαγε Η Τεχνη υπερ των αδυνατων τον ΣΥΜΗ, 6·οΧρ0ν·κη ΜΜω.Ἡ.ώἩἔἩἄ
' ήταν... ο . Η Ι. Μη
Μ °"ρ"° τονπΜΑονΜονπΜον· μαχη Ή" δημοκρατια Β°ωΜσἩω%% "80
 Στις κάλπες προσέρχονται αὐ- .ΗΤἀΜΜ τωωΜωυπ°λΜῳω· ΜΜΜ γγ ο κω¦@"ς και ΜΜΜ. Π. Σκουρολιόκος: οι φα·
ριο οι Τούρκοι στην πιο κρίσιμη ίσως αιλογικη αναμέτρηση των τε
λακιομένη Βιθλιοθόκη». Κ. Στεφανόκης:
ακτιβιστής Μόνι Ο όβ αΚοι τώρα τη». Κ. Μεσόρης: «Αληθινό
πιο. που παρουσιόζει
αποτύπωση όλων των γεγονότων που διασχίζουν τον ιστορικό ορίζοντα». Μαξ Χορκκόιμερ
λευταίων ετών Οι τελευταίες 8η- ” με μεγάλη επιτυχία τις δημοκρατία και αισθητικό αναγέννηση».
μοσκοπησεις δείχνουν ότι τόσο η  ο 690€ °έωΜΜΒ Που Με Εφέτος γνω .Μηδες, του Αισχύλου ω. σε". 3ο. 38-39
αυτοδυγομω του κυβερνώντος στός στις αραιές της δεκαετίας του '60 από τον Γκυ στο αρχαίο ΜΜό θέ_
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανό- Ντενπ6ρΜΠ0πὡπΜΜιωσθπτΜ ΚΜΜ1ΠςΜ .προ των Συρακσυσών ΜΜΜ ΚΑΙ 0ΙΚ°Ν°ΜΙΑ
ως όσοκαι η είσοδος στηΒσυ- τοστσσιΜς Διεθνούς. συνηθως μεταφράζεται ο· Σ Δω Μ Μ ο· «Ευ ζω η ευλόγως ζην;» του Νίκου
της ικ ς. Η
λη του αριστερού φιλοκ°υρ8ικοὐ πλουστευτικό ως «εκτροπή» η «μεταστροφη». ὡ- γζΜ“ πω 18
ΗΠΡ θα είναι οριακές. Μ 10 ΕΛ. 22
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα