Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Δραματικές εξελίξειςRecognized text:
τ @ έ - - Π
“Νιν-Μ  Σ ΙΑ νννννν.ιιιιει#ι8ιαατ
|(ΛΟΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ απο ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 20042 - `|'|ΜΗ 1. Ἡ) ΕΥΡΟ
ΣΥ"|(ΛΛΕΙΤΛΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΛ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
«Μάχη» στη Βουλη για τι5 διοπρογμοτεὐοει5
Ανατορόξει5 στον ΣΥ Ρ|ΖΑ γιο το «πακέτο» των μέτρων
Με ιδιαίτεροαδιαΦερον αναμ@εται τοποθετήσειςταπ πολιτιιαί›ναωηγὡι λειας της Βουλής. ο πρωθυπουργός τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όσο . . °. _' . . · ._ _
η ομιλία του Αλ. Τσίπρα. αλλά και οι στησημερινή συνεδρίασητηςΟλομἑ- θα επιχειρήσει να σπαει μηνύματα και στους δανειστές> σελ. 8 ' γ _ _ ¦ . ἐκ ,4 '
ε “ χο ο ·· '
ΑγεΦυρωτες οι διαΦορες στις προτασεις Αθήνας- Βρυξελλών
Ιζαμπέλ
#ιΥτέπε
 Δραματικα; εξελίξεις
της παγκόσμιας λογοτεχνίας
το ΣΑΒΒΑΤΟ Σε οριακό σημείο οι ασεπ τποεις με τους δανειστές
ΔΩΡΕΑΝ
Ασφυκπκα είναι, πλέον, τα περιθώρια
ελιγμὡν της ελληνικης ταβέρνησης
μετά το τελεσίγραφο των δανειστών.
Το κλίμα βόρυνε περισσότερο μετά την
Ο Συναγερμός στο Μαξίμου
μετα το τελεσίγραφο
Ο Τρία «αγκάθια» για συμφω
Ι · ι απόφαση για μη καταβολή της δόσης
για. Συνταξεις, ΦΠΑ, ΕΣΝΦΙΑ των 305 εκατ. ευρώ σωρο στο ΔΝΤ
και ομαδοποίηση των πληρωμών ύ
· στους 1,8 δισ. Στο Μαξ'φυΜσημανει
Σαῇος σε ΑΝΕ ΕΕ. για ΜΜΜ, ΜαγερμΜΜ εξῳ_
γ Ι - γ το Ζόμ"|°» ως απαιττίσειςτων θεσμών. Τις
Το Σαββατο το Π€ιιΠτΟ βιβλιο επόμενες ημέρες θα κατατεθεί νέα
Το δάσος των Πυγμσίων . Π“Μ°Ι Μ θελω" 8"ΜΜ πρόταση,προκετμἑνουνααποφευΧθεί
Εντι βιβλίο για τη ιοΘαρτὴ ανθρώπινη φυση ΜΜτΜ ΑΜΒ' "η τι( ΜπΜ£· ΠρήξΠ.Ωστόω,0ιδωεΙσΙέςΜμένΜ
και τον κοσμο των πνευμστων
στησκληριίγραμμή>σελ. 3- 7
Εναλλακτικές Θεραπείες Σε επιχειρήσεις με κερδη πανω από 5 εκατ. ο' “Μως της κ"°έ""°“ς δ
από τη Ι.ατουεεο
Ομοιοπαθητική ·Αρτ-ιιιατοθερσπεισ | | |  %ΜΜΑΕΠ Μ
· Φιιτοθεραπείσ · Ρεοι.είοι.ογια Μ- Η
- 50/0 έως 10% “·
· 馦”.·ω·ιτἐι› τΑΗοι355ί ω· Μ
ε Μακτικέ8 ? |
 στα εταιρικα κερδη  ο ...τα
Ο Περισσοτερες απο 130 επιχειρησεις θα κληθούν να με. στο ¦·ων“5“Μ@ωω
_. . _ πληρώσουν πρόσθετο Φορο πανω απο 250.000 ευρώ. Θε Ό Ο 
ή' ΤοΣιίββστοοπρώτος τόμος Το Δημόσιο ελπίζει να εισπράξει συνολικα 1 δισ 6% Η 23% 1,Οἐ4 δισ. ευρώ
αρτιο οκωμενα
| | Ο Νέο πληγρα για την επιχειρηματικότητα η προταση Μ Μ Μ Με" Ο
Παρεμβασεις στο Φαρμακο για αυξηση της προκαταβολης Φόρου στο 100% Μ Ψ Ψ
τ Μ `
ΕΠ1σ[ρεφΟυν στον Ανατροπή στον ΦΠΑ Από το 2016 βατ Με κ
| | ΜΝ” 4 '/ι
ΕΟΠΥΥ 370 εκατ. Ανατιμησεις Τελος στις Με...»
, . . | | Μ
οι φαρμακευτ1κες σε προιοντα προωρες
| | Η" 0ΛΠ. 0Λθ.
Ο Υποχρεωτικές εκπτώσεις για - Ο Π η ρ ί ες Ο |ς ΜΜΜ
τις εταιρείες απο 1ης Ιανουαρίου “Μα ΜΜΜ ω
ΜΜΜ ΜΑΧΗ κυβέρνησης - «ΚΟΥΡΕΜΑ» της σύνταξης 3 2
Μειωμένα ποσοστό συμμετοχής στην αγορα φαρ- πιστωτὡν με επίκεντρο τις εως 50% για όσους ασΦαλι- έσω" δΈ το 20182016 `·ν,
μόκου από οικονομικα ασθενέστερους πολίτες αλλαγές στον ΦΠΑ. Ερχονται σμὲνους θελουν να βγουν ΥΕ
προανήγγειλε το υπουργείο Υγείας > σελ. 66 αυξήσεις στην αγορα. πριν απο τα 62 ετη.