Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΦιιιιιιιιιιΜιιιιιιωιιι ὅ
ιιιιιιιΜιιιιιιιιιι·νωιιι· “
Σελ. 2 "Η
.θα τι· Με
ΜΜΜ ιιις ιι Δεκ
Γραφει σ ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 2
:να .Α 
οοοο υη5|ουνιου 2οι5/Φυλλο 90ι (2τΟι›/€ ι.30
ῖ@εδαΜΜσ η  
ι Μ ρ
Ξέρουν στην ΚΑΕ ηω8 η ειδηση τηε «ΩΡΑΣ» για την ηρσταση κ
ν ι. · Φ|ΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «ΩΡΑΣ» ΣΤΑ 13 ΧΡΟΝ|Α ΑΠΟ ΤΗΝ
Φον διεθνή γκαρντ. Προκαλεί νῖελίρι0 στον5 «Ενωσιτεε» _ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ τον Α|ΠΝΑ»ΚΑ|ΤΟΝ Τ|ΤΑΟ τον 2002
|ΑΝ ΒΟΥΓ|ΟΥΚΛΣ:
Ο στόχσε τηε ΑΕΚ για Βαργκαε, είναι...
ΕΘΕΑ ΑΜΕΠ|€Α
εθΜΩΡῖ Ο
«Ξερω τι γίνεται, όλα
τα χειρίζονται οι
μανατζερ μου»,
δηλώνει σ Βαργκα8
στην Πατρίδα του
Η «ΩΡΑ» έχει όλα το ρεηαρταζ ~ '  ρ  ~ ~  
¦ . Η ¦ _ η ' ' ' “ ' ακόμη και ηριν τον Βαργκαε
τα δικαιωματα του διεθνσυε η!   η “ η!
εσο-εηιθετικσσ ααα την Βενε σαελα ' τι ° 7 Δ Ψ. “ η '
μ ζ ρ _ , η · «ΠΑΝΩ»
για ΜΜΜ
Επιβεβαιώνεται
 ' Φιξ: ° ,ν 7_  η η αισθηση
 των τελευταίων
"ΜΟΥ θ"|Νβ:||Εὶ Με".
 ι κκ · κι ότι «κολλάει»
τον Ολλανδσὐ