Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ν"Ντυ5 ΒΔΠΕΗ0~^
“Αγάπη δεν μπορώ. Είμαι ματτασμένος!"
£ Ι #ΡεεπιαΤο|ἱΚου 
: _ ' Ι ·ΖΤ ι ΠΑἑΞΞ ΥΠΕ'τθ`ίΝΛ Ι ΑΡΜΟΔ¦ΟΞ ΡΥθΜΙΞἶΜἩ ΑΡΧΗ ΜΒΑ
γνωω·5θηττ8908|_9γ τ γ .ο Σοκ ΣΤ" ΤΤ0ΤΒΕΤΤΤ0" ΝΤΕ! ΩΡΕΣ ΤΤΡΤΤΤ ΑΤΜ Τ" ΣΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΣ^"ΤΤΤ°ΤΤΣ ΑΤ"
κ κατσε τελικον
Ο Κ|ΕΛ|Ν'
' Προδόθηκε απο τη γομηο του
 οιτολο5 αμυντικο5' Νο σηοσει
_ '_ την κοτοροτη5 καριεροετου (χωρι5
Α  Ι  8 νικη σε 5 ογὡνε8!) απεναντι
,. γ στο «ασπρόμαυρο τερο5»
λἔ.ξἰνΔδρΞ5]Δ@άνο ελπίζει ο Με Ενοικε
Ο ΜΠΟΜΠ ΛΡ|ΣΤΕΡ0Σ ΣΤΟΠΕΡ ΤΗΣ ΜΜΜ
Η ΒΑΝ" ΕΤ"λ0Τ|Τ ΤΟΥ "Η" ΤΜ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
'Η ΑθΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΝΞ
έπνεε ΣτοπεΡ
ΔετεΡΔτοει
' Οι ~ιηροοινοι »κοτοληγουν
στο οτι Θα ΟΠΟλτηοΟυν εναν ατοηερ
ιοντι γιοόυοὶ. ολλο ουτοε
Θα ειναι σουηεο
' Κανενο Θεμα με Αουγκονο
Μετα. στο ρωταω
Ελοντεο Γουιλσον
' Η σορμοΜο ηοο Θα ηοοτοΘει
στη Σοντερλοντ για
την ηορομονητοο Μουριο
ΠΕΜΜΕΝΟΥΝ
τοπ κΛΑογΣ
'λη .
' Μετό την Τρίπολη οι αληθεια
του Αθανααιόόπ για τσ αίτια
του φετινού «Βατερλό»
' Αναχὡρπσε ο Αρνεαεν.
θα επιστρέψει μασ με προπονητή
την όλλπ εβόομόόο
ΣΤΟΧΕΥΕ|
ΣΕΚΛΕΠΟΝ
`ἰζ]]ἴυΜνητοητοτονη Χ
 Ι. κ Αποωνυπ¦χπ·ι: στα” τ; η
“ -· τοκΑτΑτεοειπεπο ΜαοΜιο τον Ροππεετοι@ :έ
Μ "ΜΑΝΗ
Το όραμα του Παπαδόπουλου
για να πρωταγωνιστήσει ο «γηραιόε»
και στη 8υρει· Ματσε
που @
ΑΝΕΜΟΣ
ι «Πέταξε» 5
“ τι οΤσόκωναε  Ρ Ι
ο με 20.09 
στα 200 μ..
, τα 2η καλύτερη
  επίδοση όλων
“ “Το των εποχών
 πίσω από
- Δ  τοσο όθλουε
του κεντἑρπ
γ||Ρ0'λΡΕ| ΤΑ '|ΤΡ|ΜΜΥΤΑ 0 ΕΙΠΕ" ΤΗΣ 'Ε' β "Μ
«Πόλευε» στα Βουλγαρία ο Μιλοβόνοβιτε με τον τα" μόνατζερ
του 29χρονου αριστεροπόόαρου για να τελειώσει
π μεταγραφή πριν από το κόπο Μόρια:
' Το αυστριακό επιθετικό «κανόνι» και ' Ι / Τ , . υηα
` ι     ΡΑ ο Ρουμόνοε εετρεμ, αμφότεροι διεθνεί5. ρ
Φ Φ απλό στα λίστα των επιλογών ὅ. ί ·