Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τι ζητούν τι δίνουμε και που χανόμαστε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 τόνισαν 2σι5
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοο9ο
ι.3ο€
 Μπαρτσελόνα στο δεότε
Καταργηση επιδό
Ο| Α|ΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΗλεΚῖρΟσὸΚ ί
ματοε θέρμανση8
από τον ΦΠΑ ι
Τ' Ζ Η Ν ΑὐξΠσΠ φόρων
· γ ζ· γ Μειώσει8 1,8 δισ.
··| ν - απο συντάξετε
Κ Κατάργηση επιΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ τον (37 δομἀῖων & ΕΚΑΣ
Παγκοσμιοε ν ΑύξησηΙέκτακτη8
εφιαλτη8 τα ε'σφ°ρ°8
Μειώσει8 μισθών ¦
για επιχειρησει8,
σνΤ'β|οΤ|κΠ στο Δημόσιο
επαγγελματίε8
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι αντί να Ανατροπέ8
θεραπευουν σε λίγο θα στο Ασφαλιστικό
και αγρότε8
σκοτώνουν. 35
ΕΓΑΛΗ είναι η απόοτα- ::έἑἶ· :Σ ' 
Π^Νε^^^Δ|κΕΣ ση αναμεσα σΠ8 προτα- ' ““ “
 σει8 ῖΠ5 ελληνικη8 κυβέρνησΠ8 και των δανειστὡν για τη
 λίστα μέτρων και τα προαπαιΝ τουμενα που θα πρέπει να πε
. , ριέΧει η συμφωνία. Οι εγα- πΑκεῖο οι Ξ
θα :ἑῖἔἔ“ζἔῖ6 2ἶ`2=ἔχ0| λυτερε8 διαφορέ8 εντοπίἐονται ῖΕ:ΣΞΡ|Σ Ασπα Ξ
μ 'κ Β οτι8 παρεμβόσει8 οτι8 συντό- ΣΠ8 Ιουνίου 
ξ£|8. στο Ασφαλιστικό και το ¦
Φορολογικό. 44' Π εξοφλΠσΠ ν
του ΔΝΤ
 η Η ;_ Οιτέσσερι8 δόσειεσυμπ- 
“ : “ΜΙ ο τυσσονται σε μία. Η ζ
ΣΑΣ ΑΠΕΧΕ| ΑΠΟ ΑΥΤΑ ή αποπληρωμή στο ΔΝΤ 1
ΠΟΥ ΣγΖΗτογΣΑΜΕ θα γίνειτέλοε ιουνίου. 
. »Με ε
ΑΝτΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
. , ¦ , Ο ί
Εθνικη συνεννόηση και ΟΧΙ εκλογεε Ξ
ΥΠΕΡΟΧΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ Μέ) Τα . σ ;·
, Ι  Ζ κ των κγΡιΑκι-ι Με το Μ
Ο Ερμηε που γυρισε τι Β, "Μα,
από το Λονδίνο . ¦- _,_, / παταω·
, . , / _ ` ' ι ” . Το γενεθλια
Το γλυπτό ειχε βγει πορονομσ ( »Χ ἑ| '_ ρ , 7/ Των Αααα
από την Ελλάδα. 38 · Κ" μ / - - α “ω -·-ι - ε ουσια Η
ω' χρυση βίβλοε