Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Φορο-τσουνάμι έτσι κι αλλιώςRecognized text:
ΣΕΡΡΕΣ
Φρίκη
με διαμελισμένα
σκυλια στα
σκουπίδια
σελ. 12
ΠΑΣΟΚ πληΕιιλλΔικΕΣ
Αρχίζει το ματε “`  έ. ε >   Στο φωε οι
για τη διαδοχή   .__  αλλαγέε στο
Βενιζέλου
σελ. 5
 “ μηχανογραφικό
νννννν,εςε|ίοίοτοεΩτ
ΦΛννεΠτοφόρος
2310 29” Μ ι
ρ, η ¦ . '
,αα#ωες ιἔ|]ΗἩξΡ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟί5
ί ΕΥΡΩ
μμε αν γ   ~ ι]
Φο ο-τσουνόμι
έτσι κι αλλιώ5
 Στα κάγκελα <ὲἐἔ
τα κόμματα
και οι βουλευτές
Σ ΣΣΣ-,Ύ ""_ '7 Δ _
φ Ενημερώνει
ι4χρονΠ κατήγγειλε
ότι έΠεσε θύμα
βιασμού αΠό
τέσσερι5 ανηλίκου5
σελ. 13
Πλ 1' ΕΠί": το φορτίο των φόρων, όμεσων
και έμμεσων, Που καλούνται να σηκώσουν
οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με αυτό Που
Προβλέπονται είτε στην Πρόταση των δανειστὡν είτε στην Πρόταση τη5 κυβέρνηση5.
Οι αυξήσει5 του ΦΠΑ είναι μεγόλε5 και δυσβόσταχτε5 σε όλε5 τη ΠεριΠτὡσει5, όΠω5
και η αμεση φορολογία με την εισφορό
αλληλεγγύη5 και την έκτακτη εισφορό για
εΠιχειρήσει5, ενώ θα υΠόρξει Περαιτέρω
επιδείνωση και στο ασφαλιστικό.
Συνεργασία για
τουρισμό, Πολιτισμό,
, , αναπτυξη
 Αναβαλλουμε ο σε ν
τις Πληρωμές
στο ΔΝΤ
σήμερα τη Βουλή
οΛλεξης Τσίπρας
οτττΑκοΠικΠ
Μαθήματα
αλληλεγγύη5
από 280 μαθητέ8
Πήραν μέροε σε εκδήλωση για την
εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΠΘ
Ο σελ. Η
Π σελ. 3. Ιβ· |9
λύνουν θραύση το
συνθετικό ναρκωτικό
Π σελ. 8
" “ “ Δρόσει5 για το
Φεστιβα Περιβαλλον
' ' λ. |5
απο σημερα Ο °°
μεχρι τις 21 |ουνιου
Αφιερωμένο στον Ποιητή Μανόλη Αναγνωστόκη είναι το 34ο ί ί
Φεστιβαλ ΒιβλίουΙ κατό τη διαρκεια του οποίου θα φιλοξενη- Στο μ|κρο τελ|κο
θούν 30.000 τίτλοι βιβλίων στην Παραλία του Λευκού Πύργου Ο ΑρΠ5 με τον 
Π σελ. Η Π σελ. 23