Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑ"ΠΗΡ|°
` ο ΛΟΓΟΣ
'οεοεπεν@οωπετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
 Η εΜιινική πρόταση των
παίδευση και δη η τριτοΒάθμια
είναι για τα... σκουπίδια; Ποιοι
είναι αυτοί που αφορί2ουν συνε
χώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποία παρά τις στρεΒλώσεις εξακολουθεί να τροφοδοτεί
με λαμπρά μυαλά Ευρώπη και
Αμερική; Μπορεί η πανεπιστημιακή κοινότητα να μιλάει για
διαλυμένο σύστημα και ιδρύματα υπό κατάρρευση ωστόσο τέσαερα ελληνικά πανεπιστήμια
"φιγουράρουν" στη λίστα των
καλύτερων πανεπιστημίων στον
κόσμο, σύμφωνα με τον νέο διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων της "Ο8", ανά γνωστικό αντικείμενο.
Πρόκειται για το Εθνικό ΜετσόΒιο Πολυτεχνείο. το οποίο
κατατάσσεται στην 29η θέση _
στον τομέα της Αστικής και Δομικής Μ ηηηηη κής (ΕΝΠ από
δημοτικο' Επαιπεετἰπς), ενώ
στον ίδιο τομέα, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης
Βρίσκεται στα καλύτερα 100 πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο
Πατρών, στα καλύτερα Ι50.
Στους υπόλοιπους επιμέρους τομείς της Μ ηηηηη κής, το ΕΜΠ
Βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων Ι50 στον κόσμο. Επίσης.
στον τομέα των Οικονομικών
Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βρίσκεται μεταξὑ των καλύτερων 200 στον κόορο.
ΣΤΟ «ΦΩΣ» Το ΚΕ|ΜΕΝΟ
φορολογίο των ια.
Σελ. 5
Ο λογικός