Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Καταιγίδα μέτρων με μνημόνια εσωτερικού-εξωτερικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
/¦ Ζε
 `!_  Ι ΠΜ Μα
` . , τισγΒεΝτοίΣ;Μπρπε^οΝι
Ρ - α Ε ε Ε 
Ο ΕΛΕΥΘΕ Δ·  
, Ϊ Με ΠΟΛΛΑ απο Στι1ί›ιΗΜλίΔ2
_ Γ Γ Επι  το
ΑΝΩΜΑΛ|·| ΠΡΟΣΓΕ|ΩΣ|·| ΜΕ ΒΑΡΥ ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜθ ΠΑ Τ0ΥΣ Π0Λ|ΤΕΣ
Καταιγίδα μέτρων
με μνημόνια εσωτεριιό -εξωτερικοό
 ”μ ί Ϊ
Ακριβαίνουν 8.8% μακαρόνια.
ρύζι. όσπρια. μπισκότα.
αναψυκτικό. γλυκά. είδη εστίασης
και εισιτηρια μέσων μεταφορας.
Καμία αναφορά στην εξαίρεση
των νησιών
 ΕΠ* 31. ΕἶἙίΪἔΠἘ Ἡ .Ϊ
Χαράτσι] δισ. € σε όσες εταιρίες
είχαν κέρδη άνω των 5 εκατ. €
το 2014
  ί. Η ΔΕ. ,“_ζ:[“:ὶ ζμ <
Μείωση αποδοχὡνίΟ%-50% για
συνταξιοδότηση νωρίτερα από
το κανονικό όριο ηλικίας
 π ¦ἶ τη γ η .
Μίζ.“ 
Αυξάνεται αναδρομικά από 1ης
ιανουαρίου για μικτοὐς μισθούς
ανωτων2.]ΟΟ€
Η Η. ί Μ Η Η
Προχωρά η πώληση για λιμάνια.
αεροδρόμια. Ελληνικό. Εγνατία
και μαρίνες
τι ι; Η 
Στα ράφια των σούπερ μάρκετ
τα Μη Συνταγογραφουμενα
Φάρμακα
Εξτρά της ελληνικης πρότασης
αυξήσεις για ηλεκτρικό ρευμα και
κατάργηση όλων των εξαιρέσεων
ί ΕΠ; ω . με
Φόρος εισοδήματος 26% αντί 13%.
κατάργηση της επιστροφής ΕΦΚ
στο πετρέλαιο κίνησης και φόρος
στις επιδοτήσεις
*ΠΓ ~ ι Ϊ ζἶἶί
ΕΝΦ|Α καιτο 2016 καιτέλος
στο επίδομα θέρμανσης
για τα νοικοκυριά
ΕΠΕΣΕ' ΪἶἶΠἶ ” ..Η ἶἶ “Γ 
Διπλασιασμόςτης προκαταβολής
φόρου για όλους
τους μικρομεσαίους
 ~ΠἶΕἶ”
Αυξη ση όλων των ορίων ηλικίας
από τον 'ούλιο. ακόμη καιγια θεμελιωμένα δικαιώματα και κατάργη
ση ΕΚΑΣ έως το τέλος του 2016
Απευθείας μετάταξη των φαρμάκων από το 6.5% ΦΠΑ στοἩ%
ία | ο: με' ΑΣΕ|Σ ΜΕ ΠΡΒΣθΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΝΕ' ΝΕ ι Σί · ί Α οι Ί
ΒΡΑΖΕ|
Ο ΣΥΡΜΑ.
ΕΝΩ Ο' ΥΠΟΥΡΓΟ'
«ΑΝΑΠΟΛΟΥΝ»
ΤΟ. . . Ε-ΜΑ||_
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
Ποια στειλω είσπγοόνται εκῆογές
και ποιοί θέῆουν οριστίκή ρήξη
με την Ευρώπη
ΣΥΝΟΑ||(|·| ΕΞΟΦΑΗΣΗ
ΣΤΑ ΤΕΛ" |0ΥΝ|ΟΥ
Με μοντέῆο... Ζάμπια
η πῇηρωμἡ της
δόσης του ΔΝΤ!
«ΤΕΑΕ|ΩΣΑΝ
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ,
ΩΡΑ ΠΑ ΕΘΝίκί-ι
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα