Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΑΠΕΝΑ ΒΕΤ¦ |'|Α|Ξ'|'Ε ΜΕ Τ|Σ |'|Ρ0ΤΑΣΕ|Σ ΜΑΣ ΠΑ Το «ΣΤΟ|Χ|·|ΜΑ» · 8 «ΤΑΜΕ|Α» ΑΠΟ ΧΘΕΣ!
εε Η ΜΝΉΜΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ τ Ύ Ι  Γ Γ1 Γ 
Λ __ κε Α
. 7 . - Ταρεκορ,. Η· ω» ρεφε· στη θεσ Δπω!
κ Σγτμ·ΝΗΣΗ-"μ 4 ~ _4 ¦ γ . 7 Νη · ε.
“·_πΑπΑΔοΠΩχΛ9Υ , 3 . η 'Δ 7 Με | Αν. @κι γ  __ χ Η “ ς _ Δ _7 _ 
“ΣΤΗΝ ΑτκΑΜΑΜΕ_ Γ. ϊ Π ._ χ' | λ γ Ϊ Π Με , ,Β Ι Α Φ ο“ΛογκχΛ0Υκ»/ΦΜ 
. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκΗ ]=  -- γ ~ ›- ω ε · ` . η · , ` ~ · -- > · ¦ π·ΣτοΣ€Στο η θ
 ` ΜΗ Μ Ο -" μ 7' Η ` 1 ' Ξ η _ , · εμ Ι ΡΑΝΤΕΒογ Ύ : 7
· _ ΜΕΤοτκοΛ`/
'7μ7Δἐἐι 
Σ Ι Β ῆ| ·¦- ιν Ι
ΜΝ 25:;ἔ::::τ:τ:::€;: Μ . .ε ΜΜΜ Π Ύ  Ύ
 ΔΒΩΔΜΗΒ' _ 'ΒΔ1Μ@ΔΩ!·Δ;Π@ Ε 7 ε
Η· · :57 4' >
Ν Δεν έκρυΒε
 την σγωνίσ του
κ Δ 5
ΦΩτοΡεπο"Α: ε 13 ' Η
Σω ΜΜΜ, ` ι η 7 : - Ψ;  77; 
οπΡοΕΔΡοΣ - › - Μ ϊ . _ Η , .
. . Μ ε ,¦
Φ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕ|Σ
·=> Η» ΜΒΜ] Φ Με!! ιεΔΜΔΗε σε Με Η. ΜΜΜ!
μ Ϊ χ'. `
“9 ,1,1 .`¦
ω_.Λσ_~__Δ
«ΜΜΜ»
ΚΛΑ0ΥΣ¦ «ΕΑΝ
ΗΜΟΥΝ |'|Ρ0ΕΔΡ9Σ.
ΟΑ ΕΔ|ΩΧΝΑ
'ΤΟΥΣ πΑικϊΕΣ»
ῖογ Μογ Γι`στί δει( το είπες
ΕΞΩ ΑΠΟ νωΡ!τερσ;
Ϊ"Ν ϊοΥΜΠΑ
«ΑΡΡΩΣτοΣ» ο πΑοκ
ΕΔΩ κΑ· ΜΗΝΕΣ Η
.β ' , ΣΕΛ.21-28,48
οΛο Το πΑΡΑΣκΗΝ·ό, ΔΗΛΩΣΗΣ, ΣχοΛ·Α κΑ· πΑΡΕΜΒΑΣΗ χ Με ΕΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα