Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Ζητάνε "αίμα" για να δώσουν χρήμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(χαρτη εχουμε. πυξ·δα εχουμε.) ηοΝτ|κ| ΒΡΕ
αλλα λεφτα... δεν βλεπουμε !  _
οτι? έ  ~
' ° !
(···ιὡ
εΒΔοΜΑΔ·Α·Α Π0Λ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑτ·ΡικΗ ΙΑΠοκΑΛγΠτ·κΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροηϋΚἱ.ετ ΜΜΜ" 4 ΜΜΜ Με ΜΜΜ Ζε ο. 1867
ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΠΑ|ΤΗΣΕ|Σ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ ΣΕ ΦΠΑ, ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ, ΔΕΗ, ΕΡΓΑΣ|Α|(Α
Ζπτόνε «αίμα»
για να δωσουν χρημα
· Η κυβέρνηση αρνείται τα συνέχισα της καταστροφής και επ·μένε· στα 8·απραγματευοπ
κ χ Ψ ΚΑΛοΣ ΚΑΙ ο
ζ ΜΜΜ Σ%Με·ΒΑεκοε
ΑΜΑ ΒΑ ΧΡ€ιΑ2Τει ΚΜ
ΑΛΛΗ ΠΡοΣΠΑθεΆ ΠΑ
ΝΑ Μ ετα ΜΑ Γεω
   ΞγΜΦ9Μ(Α!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα