Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 14ος / Αριθµ. φύλλου 3969/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ

«Χρυσή τοµή» για συµφωνία
ΟΛΟΝΥΧΤΙΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΓΙΟΥΝΚΕΡ, ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΟΛΑΝΤ

/ ΣΕΛ. 38

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ

ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Σε θέσεις µάχης
οι διεκδικητές
ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΦΗ, ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
/ ΣΕΛ. 5

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Στο «τραπέζι»
τα δηµοτικά
τέλη

Μοιραία
εκτροπή

λίγα µέτρα µακριά από το σπίτι του
3 ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ
3 ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ: «ΚΡΙΜΑ, ΕΦΥΓΕΣ Α∆ΙΚΑ»
/ ΣΕΛ. 4, 31

/ ΣΕΛ. 7

ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ Π.Υ. ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Στέρεψαν τα
ταµεία, «φωτιά»
οι ελλείψεις

Τα 12 µέτρα για τη
σωτηρία του ΕΣΥ

/ ΣΕΛ. 11

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΑΞΟ

Πνοή στον
τουρισµό

ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
/ ΣΕΛ. 6

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΝ ΟΨΕΙ... ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ / ΣΕΛ. 8

Πώς ψήφισαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί

Βρέθηκε νεκρός 46χρονος φαρµακοποιός

/ ΣΕΛ. 39

/ ΣΕΛ. 39

ΣΠΟΡ
«Ναυµαχία» στα νερά
του «Α. Πεπανός»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Ο.Π.

n ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Η ∆.Ε. ΤΟΥ ΠΕΑΚ
n ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΠ

Παναχαϊκή: 1-1 µε Ηρακλή στην Κόρινθο
/ ΣΕΛ. 28-37

C M
Y K