Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σκληρό πακέτο από δανειστές για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ς Ν :ι
| Ο ^ΕγΘΕΡΟΣ ἑιΤιιΤιΜι
Δ Ε'||ΜΤ||Σ||Σ |.ΕΑ|ΤΕ|¦
Η" ΤΡΕΧΟΝ ΣΕ
Ύ  · Γ ί Ε] οι" ιιιιιιιιιιΜι
Ξ· Πο ΕιΔικο Μπα 
Ο . _ _ Η Ο τα ΔΥΟ ΣΕΜΝΑ
· ¦_ __ __ ε  . . . πΑτοΜπΛοκο
ο ο · ο ^ · 'Χ ρ ¦ Γ  ' ' ' ' ' ' ' 
¦ .¦ ξ ρ = · · ·· Δ · ΣγΝΤΑΞΕιΣ
Τ · · · · ζ · · · ¦ ΣΕ^|ΔΕΣ Αυξποπ ορίων πλικίας από 3 έως ΤΖ
ο _ μήνες Με έτος με μεταβατική Περίοδο
προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου
Εργασίας
ΣΤΟ ΔΟΚΛΝΠ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡ|ΩΝ Ο' ΣΥΝΤΑΞ|ΠΥΧΠ| ΤΟΥ ΖΠΜ 
πατα 67
Ο' ΣΥΓ|(Λ|ΣΕ|Σ
κΑι Ο' Δ'ΑΦΠΝ'ΕΣ
ΟΠΑ$Η ΤΕ8Τ
ΣΤΑ κΕιΜΕΝΑ
ΑθΗΝΑΣ-ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Μωβ ι ότι 5Ἡὁἐέα
ταιγορων στην Εῆῆόὁο
Π μ' Ν
7 Ι: μ
τ ' ι
@ο 86%
ΣΤΗΝ Ε|ΣΦΟΡΑ
Υ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ` Γ|Α ΜικΤογΣ
Ξ «Είμαι το νουμερο 8! ΜιΣΘογΣ ΑΝΩ
 ὅ9!€Ψ“'“"0τ“Σ“Μ  έ . .“ ΤΩΝ 2.1οο€ι
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΛΟΓΩ 0ΦΕ|ΛΩΝ ΤΑ πΑΝΕπιΣΤΗΜιΔκΔ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑΨ“ ι ΡεποΡτΑΖιεε¦ῳ  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα