Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
θ :πως ο 'ταινιας.
ο Σκόκο ειναι Μίκτες
Νε 'ΜΜΜ
ΓραφειοΠΔΝ0ΣΛ0ΥΠΟΣ ·Σελ.2 7 "Η
Ι . 4
θιιτρΝθΝεει ί ι ι χ Ύ
Νοθυ ιρότοα... Η ι.  ; ι ·
ΓραφειοΤΑΣ0ΣΤΣΔΤΑΛΗΣ |Σελ.2 ; η η' κι η 7
ΑθΛΗΪ| κι·
ακα· ραντεβου Νε ιιιν
Νικ για τον θαρνκΝς»_
«Πολυ θετικό το πρότζεκτ πιο ΑΕΚ και ταιριαζει πολύ με αυτό που θελει ο Ρόναλντ» · «Νομιζω ότι
από τα πρώτο ραντεβου θα ξεκαθαριοει το θέμα κ· θα γινει αυτό που θελουν και οι δυο πλευρό»
Ορεξατοε, αποφασισμένοε και ενθουσιασμένοε ο ΑΝΤΡΕ Σ'Μ0ΕΣ, στον πρώτα του μεγαλα συνέντευξη ωε Ναίκτιιε Με ΑΕΚ,
ξεκαθαρίζει τον βασικό του στόχο:
η” ω  ξ;χ.¦“ . κι Μι.ε._ηυὴ___Μ% γ
“ 1.:: '“ Μελισοανιὁα5
«Οι οααὁοι Με ΔΕΚ σε Σ¦μοε5; αΕχοωμε
ὲΥ|νΠν ο' Πρώτο' μΟυ--- κ έναν κοσμο Που λατρευει
δασκαλοι ελληνικών. _ Δ . την ΔΕΚ και γι' αυτό θα την
Η Πρώτα λεξη Που μου ” έα 'η  γ η ό κανουμε Πρωτα αιιιν Ελλαδα
έμαθαν να λεω ειναι  3 τη 7 ~ και μεγαλα
“ΑΕκ^ρΔ··» 7 ' ί δυναμη στην Ευρωαα»
Ι Ι Ι Ι |
"ΜΜΜ, ΜΙ" ΜΝ" Μ".
ο ΝΝιΜτιΞι> Με τιιΝ ή ο
· η ΕνοιΞιΑ ΝΑ ιιΑΡΑιτΝοει “ ο
με, = Ν· ο · > κ Απο ΜΝ ιιΡοΕΔι>ιΑ
.υ '· - Ϊ 4 - 3 πιτ ΝΕΑ. ΑΜΑ ΣΤΗΝ
_ ΠΠ] Τ" ΤΟΙΜΗ!! _ ατο τνΝεχιΖογΝ ΝΑ
ιιιιΝ ΝεΝΝΝ ο.ιιοΡτοιΝιιοι και· ΜΜΜ οι' Με',
 Δ Δ Δ < · ν - · τιιΝ ΩΡΑ ιιογ τοπ
· οἩΝει ολα Η ΜΜΜ