Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤοϊκοΒπΣ  7.    _
πω 'Μό 1-/_Ρ“" Ι' ° @_κ&]_Π 1::
°  ΑΡ.ΦΥΛ.5.ΙὁΔ ΤΕΤΑΡΤΗ3ιογΝιογ 2015 Ἡμή φύλλοω,3ο €
ΜΜΜ!!!_ ο 
γ “ω Πω·όζουν ανΩρώπ·να Ξ 1
__ _ “ “'·“ῷηα·ώμαϊα να να ΜΝ"
κχ κ μ κ Τονὲ*““ΜΜ ΜΜΜ
ἶ Σω Χειρότερα
Βραδή Του
μακό από μήνες
τπο ελληνκὁ πωΤόθλΜ
ο Ολυμπιακός
γνιωσε την ήττα από
ι τον Άρα σΤο 6660
ΑλεξΟνὁρω με 84-74
ο ολυμπιακός
,  '  “παίζει "Ν"
η  ρΑ ό Β” Μένω" σε "Η”
κο· Μονοκύ για
την ΜΜΜ' κι·
ΠΜ Κορίνα·
ΡΟΜΠΕΡΤΟ
σ π ΔΕΝ
"ΩΛΕ|ΤΔ|
' :--εὲ _.._ . Δ·κο Πω (Ημω αν ζ
ωκιω~· τη ρηη›ω
Ί τιμ ψ
" · -|
ΔίΡ “. 'ι `
,·' ' _ ` 
 “2 =·  - ·- ` ν Ι ~-· ι “ 77 Γ 7-  ν
σ· Ψ* 'ή 'Μῦ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα