Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Υπό την απόλυτη ομηρία των πολιτικών εξελίξεων το Χ.Α.Recognized text:
κ-;< 
ι, μ κ. .ι
ΝΟΜ Κ ΜΕΡ|ΔΑ
Ννννν.χτἱΜα'ἱε'ἱτἱο.9τ τρπι-ι2 ιοΥΝιοΥ 2015 γ· 26ο9κΡοΝοΣ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5419 τιΜι-ι ι,5 €
ΜΜΜ 825.38  ζ κι·
π8ακΑωοω 249.86  = κ Ξ ἶ τ ι·
επωμιστώ και  “
ΜΜΜω Μια  '
Π8Ε/ΧΑΔιεθΜςΡίιε ι.ω8.45 Β " "ΜΡ"
ΜΜΜ πτωση" ΜΜΜ-ΜΧΔ 2.420." 8 “ Μ ' Π ““. κιιιιιιιι μετρώ· ΜΜΜ
ΤΕΑ|ΚΗ ΣΥΜΦΩΝ|Α θΑ ΦΕΡΕ' «ΦΡΕΣΚΟ» ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ 0Μ|·|Ρ|Α
των ποηιτικών εξεηίξεων το ΧΑ.
Αναμένει τον κυρίαρχο καταηύτη, την επίτευξη συμφωνίας
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις
- Αη. Τσίπρας: Η απόφαση «στα χέρια
των ηγετών της Ευρώπης»
αι. .Με
 -ε.;ε:,:ἄὲε ;ἔέ
ων ποηιτικών
.ἐΞ;τ->;:ι5τατατ  , . .
 ή κ Η 7 πιβεβαιωνοντας οτι το τελευταιο
ιι χρηματιστηριακή αγορα κα·
θώς ολοκληρώθηκαν οι όποιες... εκκρεμότητες όπως ήταν οι
αναδιαρθρώσεις δεικτών Μ5€|, τέλειωσε η ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ενώ έληξε ο Μάιος και το πρώτο
5μηνοτου Ζω 5. Παγορά, ενμέσω αντικρουόμενων ειδήσεων και πολλαπλών διττών "πληροφοριών" και
διαρροών, το μήνα Μάιο κινήθηκε εξισορρσπητικά τελικά, αν και δεν ελειψαν οι πολύ μεγάλες διακυμάνσεις.
Η αγορά έχει συσσωρεύσει επί μακρόν στη ζώνη των 800 με 850 μονάδων δείχνοντας εμφανή δυστοκία υπέρβασης της περιοχής των 850 μονάδων, καθώς απαιτείται αύξηση
του τζίρου, στοιχείο που δεν καταγράφεται το τελευταίο τρίμηνο. Στην
αγορά δεν εισρέουν νέα κεφάλαια ε
Σ ε "καινούριο" τοπίο από σήμερα
τρίμηνο βρίσκεται υπό την απόλυτη
ομηρία των πολιτικών εξελίξεων, και
την εν γένει δυστοκία επίτευξης συμ
στους τρεις τελευταίους μήνες έχει
κατέλθει κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ, αντιθέτως με τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο που διαμορφώθηκεστα107 εκατ. και 152 εκατ. ευρώ
ανιίστοιχα. Το Μάιο, η μέση ημερήσια
αξία συναλλαγών ήτανστα 84,2 εκατ.
ευρώ, έναντι 79,4 εκατ. ευρώ τον ΑπρΜιο και 89,3 εκατ. ευρώ το Μάρτιο.
Είναι σαφές λοιπόν ότι η αγορά αναμένει τον κύριο και σχεδόν απόλυτο
καταλύτη που ειναι η επίτευξη συμφωνίας, ώστε να ανανεώσει εκ νέου
το επενδυτικό της πλάνο και να βρει
καινούργια "καύσιμα" προεξόφλησης.
Όλοι οι άλλοι καταλύτες, όπως αποτελέσματα κλπ., εύλογα περνούν σε
δεύτερη και τρίτη μοίρα, καθώς αυτό
που προέχει είναι η διάσωση της οικονομίας και η παραμονή Της χώρας
στη ζώνη του ευρώ.
Την Παρασκευή η συνεδρίαση ήταν ειδικών συνθηκών καθώς ειχαμε τις αλλαγές και το περαίωσης λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών Μ8(Ξ',
”    Σε ι., φωνίας. κάτι που εκτόξευσε την αξία συναλΔεν είναι τυχαίο ότι ο μέσος τζίρος λαγώνστα189,5 εκατ. ευρώ. ιι λ. 'ι 8
Εηεισε το θέμα  Συμφωνία επειγόντως Ανάκαμψη
η τη. Παναρίτη ζητά η αγορά πετρεηαίου στο 04
Δεν δέχθηκε τον διορισμό της Β. Κορκίδης: Εστω και με βαρύ ποναριασμό Προς τα 75 δοη. το 20%
μετά τη Θύεηῆα αντιδράσεων  · ι ι μέτρων 4-5 δισ. τη διετία 2045-2046 ›· ι. ι ¦ ο «μαύρος χρυσός» . ι;
· Ο||(ΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^'Τ'ΚΗ 3-5
οο|αηταη 58ΕΠ5:
Οπα ανοιχτά
για την Εηηάδα
@Μαι φραση
`»ασκοπα εκαογές
τι δηι_ιομηωισμα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με το βηέμμα
στην αυριανή
συνεδρίαση
της ΕΚΤ
Μόνο με πιστωτικο γεγονος
θα αυξήσει τα Μίνωα
στα εοιιετειει5
Αμεση Ι
διαπραγμάτευση
συνιστά
η Βυηαεεοεηκ
Αν. Ντάμπρετ: Οι εηηηνικές
τράπεζες βρίσκονται
στο παρά πέντε
Τιδείχνσυντα
ΓΕΝΕΜ Επιστροφή στα κέρδη
Ελλάκτωρ= Αρνητικό τρίμηνο
Υγεία: Βελτίωση ΕΒ|ΤΟΑ
ΕΒΖ: Υπερδιπλάσιες ζημιές
ΟΛΥΜΠ: Μείωση ζημιών
Μοχλός: Μείωση ζημιών
Μνἱρ|ιαπη= Αύξηση ΕΒΠ'ΟΑ
Σπύρου: Διττή εικόνα
Εδώ: Περιορισμός ζημιών
ΓΕΚΕ: Αύξηση κερδών
ΠΣ: Διεύρυνση ζημιών
Επίλεκτος: Περιορισμός ζημιών
ΔΟΥΜΕ Ενίσχυση ΕΒΠ'ῦΑ
Πεοιηεππ: Μείωση ζημιών
Κέκροψ: Ζημιογόνο τρίμηνο
Τρία Αλφα= Μείωση ζημιών
Βισκαρπέτ= Αύξηση πωλήσεων
Αεβεντέρης: Μείωση ζημιών
Καράτζη: Βελτίωση μεγεθών
ΝΟΥΣ: Μικρή αύξηση κερδών
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί2-26