Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Στο ντιπεδο
τον Με· ποικτοοά.
σκι στο αεροδρομιο...
Γράφει ο πλινοΣ Λ0ΥΠ0Σ ω. 32 
_ ο  η Ξ' έ Λ
ο', Ε. "8'"""Φ“ Ἡ" Μ  ΠΟΡΤΟΓΑΛ0Σ ἑπι>@οῖἶΏ  ο 
ο ' τ  "Η πι·οττοιιιιτι·ιτ ΕτΝοΣτοιΕιΗΣε Στοπ ΣγΜπΑικ- ·τ ·
'ά ΒΤ' ΦΕΥ'ΞΞ=^ΠΟ ΤΗΝ ^ΕΓΚ|ὁἶ #`  
 ,ΗΜ Με των ΟΠΟ|Α ΘΑ πΔιΞει το-τΕΛ Μο
, γ, Ό
θα Μ^ΤΤ"Ν ΕΡχ0ΜΡ" κγῇ^ΚΜ
Β Ν Ρ ΡΑΝ' ΒΑ8 Η «ΩΡΑ» υποδέχτηκε τον νέα παικταρά τπε ΑΕΚ
Ρ Ο Η Τ' 5 που δήλωσε: «Η ΑΕΚ είναι μια πολύ μεγάλο
ομάδα με μεγάλπ ιστορία και τπν ξερει άλοε ο
κδσμοε. Είμαι πολεμιστπε και θα παλεύω μεχρι
τελοοε κάθε μασ, για να ΜΜΜ τπν ΑΕΚ να
κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλπμα. ΑΕΚΑΡΑ!»
Η άΕνωσπ» θα επιχειρήσει
να δράσει γρπγορα για τον
29χρονο μεσοπιθετικο
και να προλάβει τουε
υπολοιπου5 <(μνπστπρεε»
· Επικειται επαφπ με την
πλευρά του ποδοσφαιριστπ
μέσα στην εβδομάδα
ιι· Ι