Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02 06
κΑΕΩ|'|ΑΣ¦  . Σ
«Σοβαρός ο κάλας» Ξ ¦'
0 πρόεδρος της ΠΑΕ “ποσΤ·ιρίζε·: ¦_
«Με έπεισε ιι αισιοδοξία ·ι·οιι Άλεξ,
ποιι πληρώνει και το μήνα Ιούνιο»
ΑΡΗΣ-ΕΜ..
4 4 ' Σ 4 Με ..
Επιοῖολη - «φωεια».  ε
Οι «κίτρινου ζητανε αμεσα,
γραπτώς, απο π'ν Ομοσπονδία
να ορίσει αγώνες μπαράζ
Περίεργη σίόση
σπὅ!Γκ Η ίκ
ΜΠΑΣκΕτ= ΜΕ Α|'|0ΥΣ|ΕΣ ΣΕ ΑΔΕ|0 "ΑΑΕ ο ΑΡΗΣ ΚΑΤΑ 0ΣΦΪ18:30)
Ο πρόεδρος 7 7·
με μικρό παιδιά ά Ἑ
¦ Δε Ψ
^ ί @Μ .
@υ όδσ Βαθμος 3
μ . η Η 'ρεεε = Μνι¦ -'- - “ΜΜΜ-'Ε' Η Ω
Ο ΣΧΕΔ|ΑΣΜ6Σ Γ|Α "Η ΝΕΑ ΧΡ0Ν|ΑΙ ΕΤ 8|]ΡΕΕ
;;5 ΣγΝοΗΜΑ πΑοκ¦ «ΜΜΟ
ο:: Με 4 τεΝΑΡΗ»
 ΜΕΓΑΛΟ
Μ, οΝοΜΑ
ΜΧ! ΟΕΜ
Με «ΦΛΟΓΕΣ» ο ΑΜΜΑΝ:
Α ΤΗΝ |ΣιοΡ|κΗ ΜΜΟ
Α? - 'Ι
τ ΜΜΜ"
ΤΕΑΕΥ'|'Α|0 ΚΟΥ"|0Ν| Γ|Α 8000ΤΕΠ ΜΕ ΤΡ|'|Α0 κΩΔικο!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα