Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πρόωρες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ “Εἰ 'ΑΜ . “3 τι ..ι .2 . .
 Ι  ~   ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ
τ ' _  ιιΑο-ΑΣτΕι>ΑΣ τΕ
ιιΔΜο5ιΕοΛ@    ο Μ Σ2
ΑΒ @ΑΑ-[ΟΕ ι  ι8ε
Α   Τ22  ο 23
._ι__._ω·Μ
Α|Τ|·|ΣΕ|Σ-ΕΞ|'|ΡΕΣ Γ|Α 1.139 θΕΣΕ|Σ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕ|Α, Δ|·|Μ0ΥΣ, ΔΕΗ
@ΜΜΜ ΤΠ ΣΧΕΔ|Π ΠΑ ΤΑ ΝΕΑ 0Ρ|Λ ΗΛ|Κ|ΛΣ ΣΕ ΠΑΛ ΤΑ ΤΛΜΕ|Λ
ι ουνίου 20Τ5 - Αριθμος φύλλου 1617 - Τιμή 1,30 έ - Μ.ε-¦γρ08.£°Μ
Πρόωρε5 ουντἀξει5
Οι 35 κατηγορίε5 Που καταργούνται
ΕΩΣ κΑι Τ7 χρόνια
αυξάνονται τα όρια
συνταξιοδότησης.
«Χαμένές» της μεταρρύθμισης οι μητέρες
με ανήλικο τέκνο
Η <<ΕΛΑχ|ΣΤΗ» ηλι- 9 0' ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΜΤΑ' ΑΜ ΤΠ ΜΒ ΜΕ
κία εξόδου θα είναι
Μ|ΚΡΗ ΓΗ ΜΜΜ) ΜΕΤΑΒΑΤ|ΚΗ ΠΕΡΝΑ!!
το 620 έτος, ενώ χι
λιόδες ασφαλισμένοι , ΠΜ" ΕΧΒΥΝ ΠΡΠΒΕΣΜ|Α ΛΕΩΝ ΜΗΝΑ! Τ|Α
συμηαρασὐροντω ΜΑ ΚΛΕ|ΛΩΣ0ΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ Τ|Σ ΕΥΝΠ|ΚΕΣ
στα 67 ΠΡΒΥ|ΤΠΒΕΣΕ|Σ ΜΥ |ΣΧΥ0ΥΝ
Ρ;οοΡΕΣ  ι
ΜΝ Π 4
Σ 'ΜΑ
Ρένα εναντίον... Δούρου
για τα ιατρικα αηόΒῇητα
μέ μεταγραφή... αστέρι
ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕΤΑ ΛΑΘΗ ΑΑ' ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜ|Α Τ|ΑΤ|Σ ΦΠΡΠΑ0Τ|ΑΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ιι
Στό  Εαευο
Ο Ε Ο' ΣΥΛΛΗΨΕ|Σ ΣΤΗΝ ΑΓΧ|ΑΛ0, Η ΑΥΤ0ΚΤ0Ν|Α ΔΡΑΒ|ΛΑ
ι. , Ε Ε Ε _.
< .ι ι_ι.ναι=ι·Μ·,ι Μι τι· ιΤι·ι · 
°Δ έ;Δ 
ΦόΒο':για επιθεση; γ' -> μ:
από ασυῆῆηητους ·# 
ποινικοτρομοκρατες ·
Σ» ΣΑΣ ΠΔΕ' ::Ξι3:~;.:3ῖΞ:Ξ¦:
_ Δ Δ .'.Σ Ο .·. .Σ
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤ ΕΣ
ΨΑΧΝΟΥΝ
ΣΧΕΔ|Ο
ΠΑ. . . ΓΡΗΓΟΡΗ
ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΕΜΦΥΛ|ΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΡ|ΖΑ ΠΑ
ΤΗΝ... ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΔΝΤ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα