Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΔΥΟ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΕΣ ΣΕ Μ|Α!
η ΓΡΑΦ0νΝ¦ Β||.|.ΑΠΑ8, κΩΣτΑΡΑΣ, κιΜηΑΡΗΣ, Τ8ΑΤΑ|.Α8, Σπιτια,
826% ΑπΜΑκΗΣ, ΑΝτι800κ, ΜΜΕ ΜΜΜ, ΑγτοκΡΜ0ΡΑΣ, ΑΡιΣτεΡοχειΡΑΣ
·-η.“
- ··“<__ _¦
¦····ζ:ῇ·° τ
_····Οῆ ι_
-·-·_;
··”·“···
«ΜΗΧΑΝΗ»
κΑτΑκτΗΣΗΣ
τΡοηΑιΩΝ
ο ΑΡΝΕΣΕΝι
9·····ω
;ν_ῷῦ··-._ Μ _
:._···“··_.__
“··-···.··¦“
_ .···.··“=-¦
Ά··ἶ·
ε--Ν··'·
ε ε “κ,_.ι
ί::.-¦
···-··
;`π κ
···:·
···-·······
··0·!
··9···
“ _χ.-μ.---.
“-ἱ-·-_·
ΑΡΜοΔιοΣ
ΝΑ Ε|'||ΒΛΕ|'|Ε|
τΑ«-ηΑητΑ
ετων ηΑοΚ!' ό“ο$ΖιΣΖἑΐ;
Τ| ΕΓ|ΝΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΡΣ|Α ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑθΛΗΤ|κ0 Δ' ΕΥΘΥΝΤΗ
Ν0Μ|'|0Α¦ «θΕΛΩ ΝΑ ΑΜΦ|Β°Λ0| ` κ ΞΕΣΠΑθΩΝΕ|
ν |'|Α|ΞΩ ΣΤΗΝ ΕΛΕΜΕ|(» ν ΚΛΑ0ΥΣ, ΜΑΚ ΑΥΡ|0! ν %|(ΑΡΑΜ|'|ΕΡΗΣ
,ς >τἶ-Σ" `φι / . '.ρ
/ Π /_
_,-·· --·
·!·---·
αι·ω···
- . `
_ «Μηχανη» · |
η ε τροπαιων Θα ειναι το «ματι»
'Εκει παρει 26 τίτῆοας της διοίκησης
ως παίκτης και στεῆεκος ομαδ αςΙ
18 με Αϊντχόφεν και Τσεῆσι
» π· τ »
«Ο ΠΑΟ¦κρειαζεταιΥογξαγονο στο
μπασκετ και του το αίνοαν:ω›
"ΧΧχἩ` :ξένη
ἑεΛ.51.52
ΣΤΟ ΤΗ|'|ΕΔ
·“Αηοφασισε
να παει αύριο
για να δει
τ Ύ Έ
ην ομα α
 'Μέ η
77; 'η
ν ΠροΒῆηθηκε η ταινία για τον Ηρακῆη
Μ!ενΜκΕἱ
Διᾶβἀ67ε 6την ΜΜΜ»
ο ΜΠΛΑΤΕΡ ΝικιιτΗΣ "ΑΜ ΣΤΗ ΗΡΑ!
Στιε των κΜΛΜΛΡιΛ - ΜΜΜ" Στοπ ποπ
ΚΟΥ|'|0Ν|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα