Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Με η ΜΜΜ...
ιιγγιτει την ΜΜΜ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 2 __
.Μ "ΦΜΑ ΜΒΑ το ΜΜΜ
. ειναι... φτηνότερο
.τησΠαΠκΠσΠτΠσΠΠυ·σηε
οιιορ
Ποροοκεωιτ 29 Μοιου 2ΟΊ 5 / Φυλλο 895 (20951 / € 1.30
@ΠΜΣ ι Ξ ι ι Μ. 
ι Μ ΜΟΗ Μι
να μοβ θυμίζει Πάντα ϊ|$ Δλησμόνιττεε Πατρι685
'| "ΠΟΠΗ",
"ΜΒΜ '"| Ἡ"
Ε"||ω"|ν"|.
Ταξίδι του Μάκη Αγγελόπουλου στη Βαρκελώνη
μέσα Με εηόμενεε ημερεε και συνάντηση
με τον πόρνη Μηερτομεου για να «κλειδώσει»
οριστικά η επιστροφή τηε ΑΕΚ στην Ευρὡηη
Το μεγάλο φετινο
κολΠο ῖΠ3 «ΕνωσΠ8»
και Πὡ8 έμειναν στο... ά ο
Σεβίλλη και Μαρσέιγ
ΣουΠερ αφιερωμα τΠ5
«ΩΡΑΣ» στον ΠαικτΠ
Που «έκλεψε»
την Παράσταση στο
φετινο Πορτογαλικά
Η ρ ωτ οθ λη μ ο Το «δεν μσε φτάνουν αλλά βρεχει» τηε Ελληνικά8
Παράγκαε, Πάει να εφαρμόσει ο θλιβερόε Ελβετόε
· Πυρ ομαδόν αηό ευρωηαῖκό Τάηο. ΠΕΡΑ.
αλλά και 0μοσηονδἱεε μεγάλων χωρών