Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ῦ ^· Με τοκ «π» Το οΡγΦΑω
'πΕΡ·Μ·κο ΗΛ Τ πωχΗΜΑ!!!
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ κΑ· ΣΥΣΤΗΑΤΑ "'|Α ΠΟ ΚΕΡΔΗ
_τ1¦:¦·ω:;_/@¦ Δ_μ_ζ/5 :_,._“,
80 ΜΗ Απο ΜκΜσπσ Μο
Πλήρωσα και πότε
Ρ πω που χρωσώνε
Ζ  Ύ . Ρ Μελισωνίδπ5 και
 Δ· Μφουςος;
σωοω β - Ο
Μωβ..." ΘΕΜΑ ΜΕ·ΖοΝοΣ ΣΗΜΑΣ·ΑΣ
ἐν::τ::;3::ἐΞ“:τ:;εἐ ' ' 'Μ““ |όΙ“θῇ / “ ` ^“^“ΕΈ$“ἔέ
στοΧουςΙω υμπιοκου - . ·“· Ι  __
!/““αΔ_` .
_ “ ΜΑ
ΣΥΝΤΑΓΗ
ΠΑΣΠ. . .24”
ἶ Η) ο Ο ΟλυμΠισκός θέλει να Μίξῶ=
Αχ με... τέρμα το γκόζισ και αηόψεέ
Δ 2 ή όντρο στον Αρη (ΣΕΦ.
γῇ `. ό.30μ.μ.. ΟΤΕ) για νο 
_ Δ · ηλεονέκτημο ενόψει ῖελ|·ῶύ.
'μ Η ~¦ ἴέ;ἶ .,. τ' _ η _ η ν Όοὁ γι
  Ξ | ' ή ΓΠΑ ΠΑ' ο Ο
_. -Ϊ:·:-£“: Ι κ η: > Ψ :
ὁ >- · Δ
Η ἐ'ῇΕ'ῇλοκ ῆΑΤἩ*ῆ κογΠλ __ η_ _ ΒΡ^Ζ'^'^ΝοΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα