Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΟΑΥΗ'Τ|ΑΗΟΣ ΗΑΡΑΔ|ΔΕ| ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΗ ΤΕΑ|ΗΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΗ Τ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΟ
Τ|Α ΤΟΗ ΗΑΡ|Τ'Ο, ΖΗΤΟΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΗ ΕΣΤΟΥΗΤ|ΑΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΕΧΡ| ΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΤΕΛΝΕ| ΤΗΝ... ΕΠ|ΤΑ|'|·| εξι
' Δικό τοσο τον παίκτη όσο το δυνατον πιο αμεσα θελουν να κανουν οι «ερυθρόλευκοι»' Παραμένει δευτεροε στόκοε ο Ζονστσ5
' ΕηαΦε5 ίσα με Μονηελιε για τον Μονιέ ' Παραμένει στο κσδρο ο Ρομηίνιο
ποση"
τη: Μίκη:
ι·ιΑ Μπεκιτε:
νανανι5σητιΘΘΟσίῳ
οι...
ή ί" :ο
ι! ή 
ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν ι Α 3 '· ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2ΟΤ5 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3.975 Τ'ΜΗ Τ¦3Ο €
ΠΕΑ¦ΑΤΕ
ΣχσΜΑ
Η 'ϋ!·ΪΟΡΟΣΦΕΡΕ|ΠΟΝ ΜΜΜ 
ερ να
παραιτηθεί και στηρίζει τον πρίγκιπα
Αλί στα. εκλογέ5. που όηω5 όλα
δείχνουν θα είναι... ντέρμπι
 Η. ΠΕΡΝΟΥΜΕ
 γ αίσιο ΜΜΜ
σε του οποι6ωτου Με ΠΡΑ·
Ο 0λυμπιακόε (4-0 τον ΠΑΣ)
και ο ΠΑΟΚ (2-0 τον Αστέρα)
στον τελικο του πρωταθλήματα Κ· Ι 7
«ΣΤΑ ΟΡ|Α
ΤΗΣ;ΤΡΕΛΑΣὶ
 › ._ .: ὁ
ο σοκ του νταμηλουκου
ΞΙοίκίιηοη.σι· ΠΑΟΚ ΜΜΜ
Πετρί6η5 μιλα για τι5 κοΟηε5 και
το μελλον που ανηκει στον Δικέφαλσ
ιιοιο @Ο
ΤΟ ΕΦΕΡΕ ΣΤΑ 'ΣΑ
Η Βουλιαγμένη έκανε το 2-2
(8-5 τον Ολυμπιακο) και ο τίτλο5
στην ΑΙ Γυναικών θα κριθεί αυριο
ἐιιιἘιιΠιιοοιιΣΕι
ιιιιιιο ι Η
ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΟΗΑΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΗΑΗΑΟΗΗΑΪΗΟΥ
"ΟΥ ΝΕΤΑΚΟΡ0ΟΣΑΗ ΤΗΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΗΑΕΥ ΟΦ
Ο' Α:οι
ΤἙΝΥΑΠΑΑΣΠΜΜΣ"'Υ
' Η αναγέννηση του Νίνη' το «ματ» με τον Κουτρουμηη
και η οσοι-φωσ στην επίθεση Π Υπονρσφει σημερα
για 3 χρονια ο θεμερ · Από Δευτέρα. λογω Μίλαν. ο Εσιὲν
Π Στην εθνικη Σουηδία5 ο Μηεργκ ο °
7 ' ο Παναθηνσίκ68. με κορυφαίο τον Μποκωρί6η. νίκησε
75-6Ι τον ΠΑΟΚ και εκανε το 2·0 στομα πμιτελικου5
Π Καρφια Μαρκόπουλου για τη διαιτησία
 η  Π τικοοιιιιοῖκιι·ιιΕι·ικΕιιΕιπικαπ 
= ~·   · ι   εφιιονκιΕιιιΕιιι3οιονχιοιιιι
Π Ρίβσ8. Σα και Τζιμπουρ παραμένουνστι5'ιιρῦὡτἐἑίθ]έσει5
τη5 Ματσε για την επιθεσηΗἶϋί6ἶο
Ο - ο ΣΑοοιιιιτιοιικει ΕκΪἑΥἶο'Ηἑείτ 
Στοκ Μο. ιιον απο οτ ιιι·οτεικιοτιιτι _ ¦ ,
πιο ικι1ιιτιιτιι ιιιιοιιοκιιτιι .
ε ι Η.  β -: ς.
_ ρτἐληΕε στην Τοῦ
Η'ἑἔἔἑΨΜ θε
λοι του Γιουροπο
«Κορυφαία επιλογη ¦_  ξ«Δεν χρειαζεται να φτασω
ο Αρνεσεν¦ ·   μεχρι την Κοπεγκαγη
αρκεί να μη γίνει Στέφεν5» ΎΜα να βρω μαστορο»