Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ β .
Ε|ΔΠΤ||(|| ΜΝΗΜΩΝ" Δ|ΛΤΡΒΦ|| 3ΕΜΘΞ” Α
Πραγματικα
των “ι α Ια
ι _ . τι 
ο ααΡΞϋΞ
ι ι και ενα8
  έ εἰ στα ς
ι στο
έ - ζ έ 
ι - 9 η" ι “' “ξ Δ
. ΑΜ!.
|·Ϊ|>
Ι .Η Η Δ Ξ .οι · Δ `
τ :Ι ι Ξ Β
 , ι .; ·· . _-Ξ
Ξ ἄ- Θ :ϊ - ~° . ε-=
' » τ -_ ι ·. Β
ζ ώ φ ¦:+ _ Πι. Δ -. ΔΔ ὶ “ Ω_.°
. “η ^#`» ,
 Ανασχηματισμό Γ η θἶ·ψ=!ῖ Υιτό...ανσὁόμιιση ι' -ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ:
2 και ίσω5 εκῆογέ5  Η:: Ο ο Πανουσιι5.Κστρουγκσῆοε ι:
 Δ σκε6ισζαοΤσιιτρ ' ψἑ`_ η στουῆιι5.Χουντιι5
 α Ανατροπές φέρνει τι συμφωνία
«Δεν το κουναω
απο το υπουργείο» 
ΣΔ. 4-6 
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕιΣ - ΔΣΦΔΛιΣΤικΟ ο ,
 Μυστικα
 συναντιισειε
ο  κσριιφιιε στα ΝΔ
 Τι συζιιτιισαν Καραμσνῆιι5
Ι -7Σαμαρα5 και γιατι θα τα ξσνσι·ισυν
 Σε ανοικτ
 Αβραιιόιισιιῆσε - Μεϊμαρσκιιε
Α ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΦΕΡΝΟΥΝ οι ΔΑΝΕιΣτ  ι·
Ε Ξ - Συντονισμο5 κινήσεων
 απο Ντόρα-Δέν6ισ Σελ. 8-11
· Ετιιβαθθουν ανατροιιὲ5 στο Ασφαῆιστικο¦ με Πρωτη
την Πρόωρο συνταξιοδοτιισιτ σου θα εφαρμοστει και μαῆιστα ΕΚΛΟΓΗ ΠροΕΔρογ
αμεσα αφου την αιιοὁεκεται τι καβερνησα  
κωφών Ι Π Κανένα5 δεν θα βγαινει στα συνταξιι Πριν ααα τα 62. Οι αιιοῆοιιιε5 Τεσσῳ° 
σώσω" ι9 αθθανὲ5 θα ισχύσουν κατα ιιασα Πιθανοτιιτα ααα το φθινοιιωρο¦  7
ἰδ°"μων"θΜ»“ οιιοτε και θα ατιογραψει ιι κυβερνηση νέα συμφωνια. σε ένα ι .!
 · τ·
>: Η). ισι7 :
Σελ. 14  Σελ. 13
φ Ξ ΑΝΔΡΕΣ, ιιι>οΣοκιιι `
κυνηγούν ζ Συμμορία ··
“  (09. ΜΜΜ γυναικών ή
 το<<ιιῇοίσ ο» ο Ξ. Μπι· νι ο ΜΜΜ
 ιιιειιρωινιι5» ς _ φ του..." ιι 
ι ρωτότνιιοε
ισῆσγσ5 8 
κ Σελ. ηΖο-2ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα