Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εκκαθαριστικά-σοκ για τόκους καταθέσεων λίγων ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Π Μ 
 ΛΑΜΨΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΣΕΓΕΡΜΛΝ|ΛΛΠΛ|Λ'ΣΠΛΝ|ΜΛΛΛ|Λ
 Μέ  η
ΜΜΜ Ο” Υ Λ  ¦
'ΜΝ  |ΥΜΜΜ  
ΛΠ|ΣΤΕΥΤΗ ΠΛΓ|ΔΛ Γ|Λ Χ|Λ|ΛΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΕΝ|ΧΡΛ Ε|ΣΟΔΗΜΛΤΛ
Εκκαθαριστικό-σοκ
γω τόκου5 καταθέσεων Πίγων ευρώ
ο Επι ΙΜΜΔΡΙΩΝ
Ε|Σ0ΔΗΜΜΩΝ
από κ“Ιωκἰε£, |.Υ.
κι" ι“κωκΜΒέσεΜ
ΛΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΡΕΠΒΠΚΕ
ΦΟΡΟΛΟΤΟΥΜΕΠΟΕ ΜΕ Φορ"
ΠΟΛ' ΕΣΠ Υ
ΔΕΠ ἐΧΛἐΣΟΔΛ ΜΕ Ε|ΕΟΛΠΜΛ
ΑΠΟ ΡΕ ΛΤΟ ΜΕ
ΚΛΛΟΥΠΤΛ| ΠΛ
ΠΛΠΡΠΣΟΥΠ ΦΟΡΟ
. _ Ο ' Γ _ ω:κΜἶΐΔ
^ΜωΦ“'ω
Μο%ΜΞω · βη; ΜΜΕ:
ή η ῇ Ι  Πχ Ο
1 Ν   η η 1
π. μ μ(μ Ο. ΣΔ ωΝ_χ/
17 ῇὴ -ῇη' ῆΠ7
ΕΝΩ ΑΚΥΡΩΝὸΝΤΑ·
πΡοΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟ|ΝΩΦΕΑ0ΥΣ ΕΝΤΥΠΑ:
“ΛΕΦΤΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ"
ΠΑ ΑΝΑΜ|Ν|ΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕ|ΩΝ
ΤΗΣ ΗΓΕΣ|ΛΣ
ΤΟΥ ΥΓ'. ΕΡΓΛΣ|ΛΣ
Ε) |'|ΑΡΑ'|Ύ|'|ΟΣ |  
ΚΑΜΠΛΝΛΚ| ΑΠΟ ΕΚΤ ΠΔ ΧΡΕΟΚΟΠ|Λ ΔΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΦΠΝ|Λ 
πΥ=ΥΜτΜΩΜ τ›Σ'ἩΜΜ“ ΙΜ ΜΑΓΙΚΟ: ΜΜΜ ΜΜΜ ή· 
~ · Μ:
ν ϊ · - Μ Μ ΜΜΛΞπ Η» ω Υ  
' 4.,ἶω¦
Ωω ΜΠωΜ:ΜΠΞΔ  °
ΠΑΡ Ν0Μ|-|
Η Ε|ΣΦ0ΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
σε συντοξ|ούχους
του Δημοσίου
κο' οΠόστροτους
Σπόνσορς Η
και |'|ῆατ·νί
εγκαταΠείπουν ~
τον ΜπΜτερ ' 29%
ΟΔΑΣ ι]
Ο . _ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔ|Λ ΠΑ Τ|Σ ΠΛΝΕΛΛΛΔ|ΚΕΣ ΤΟΥ 2018 
Μ7 7 ῇ 7 Ϊ 7 14.;-,ω.];¦.:..Δ
Κ; ΑΙ Θ :Η :ω μα, μ ·  ε =κ
Μυρσίχη ι
Λαμπρακη
(ΜΚΑ ΠΑ ΤΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΥΟΔ|ΚΟ ΛΥΤΟΚ|Μ¦·¦ΤΟΥ
Υ ΥΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα