Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Συμφωνία-γρίφοςRecognized text:
σώματι
κ· ._ κ
δ τι ι την»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ|ί(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2(Ι03Η - Ϊ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
το Υ"|0ΥΡ|'ΕΙ0 0Ι|(0Ν0ΜΙ|(ΩΝ ΕΞΕΤΛΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ νππι>χονπ ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΠ0|(ΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Σε ί5 ημέρε5 οι νέε5 αντικειμενικέ5 αξίε5 στα ακίνητα
Οι μειώσει5 θα φθονουν έω5 30%. παρασύροντα5 προ5 τα κατω τον ΕΝΦ|Α
αξίες. ιτεριορίζοντας ετσι την επιβάρυνση
Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο
τις ωβὲρνησηςν·α την σναπρ0ωῳογή
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
σε ῶη τη χώρα Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ
θα συνοδεύεται. οι·ιως Ολα δείχνουν. με
μειωμένες έως και 30% αντικειμενικές των ιδιοκτητών > σελ. 3
Ιζαμπέλ
ἔδωκε
Η εμβληματική συγγραφέας
τι" Λατινικής Αμερικής.
ενας ζωντανός μύθος
της παγκόσμιας. λογοτεχνίας
ΕκτΑκτΩΣ τΗΝ
ΜΝΗΜΗ
ΔΩΡΕΑΝ
Με τΗΝ 
αρασκευη το τέταρτο βιβλίο
Το βασίλειο του χρυσού δρυκοντιι
Ενα βιβλιο για τον Παραδεισο επί τη; γη;
και την ανθρώπινη απληστία
Αποτελεσματα τριμήνου
Αύξηση 50%
στα καθαρα
κερδη για την
«Μυτ1λΠναίΟς»
Ο Η στρατηγικη εξωστρέφειας
του ορΜου λειτούργησε ως αντίβαρο
στο αρνητικά εγχώριο Περιβάλλον
Φ Αικμη του δόρατος για την ανάπτυ·
ξη του ομΜου αποτέλεσε για ακομη
μία χρονιά ο τομέας· της μεταλλουργίας (Αλουμίνιον της Ελλάδος).
ενώ με αφησω ποσοστά κι νηθηκαν
τα περιθώρια λειτουργικών κερδών
για τη ΜΕΤΚΑ › σελ. 11
Δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία της Αθήνας. λενε οι θεσμοί
Συ μφωνία-γρίφος
Αλ. Τσίπρας: Ειμαστε στη ν τελικη ευθεία
Ο Αντικρουόμενα τα μηνύματα
αΠό κυβερνηση και δανειστές
Ι ϊ ΜΜΜ Μη Μεσιτικό Ξ Οχι σε περι° ΜαξΙιΙ00: ΣΗ? Βω88θΙ8 ΟΦΗ!) 1 8% ετα “>- :: μετραμε ανο- · κοπές ισοτοναρΧισε να γραφεται το κειμενο η"... Μπα νοημα 'Π οι ν.
Ι Ι νία.
0 Β. Σοιμιτλε: Δεν καταλαβαινω Μ
αυτό μου λέγονται στην Αθηνα Με.Μύθμ¦ση
Β του ΦΠΑ με ανα- Ε
Ο Την ύπαρξη διαΠραγματειίσαον ΜεμΜό
για νεο Πακετο εΠιβεβαιωσε  .ι ΧΜΜ%
τα έξι σημεία - προτασεις της Αθήνας
προσανατολισμό.
Μακροπρόθεσμη ΠεΜ!σμό
Μαη με ελα- . τ ' "ρ°ωωξνδ
ΦρΡνση το" τήσεων και
αφ πως κα' ο ενοποίηση
Ι · ' / καιεισπ ΜΜΜ 6 °
ο Ευκλ. Τσακαλωτος >σελ. 4- 5 ο. μαπα ἔσω. κ Ἡ?λ'€"ω
τΡΛιιεΖα ιτεΙΡΛΙηΣ
Εντυπωσιακό 5ριίιιτ στα τελευταία λεπτα της συνεδρίασης
Αντιδ ραση στο ΧΑ.
με αλμα ὅ ,5 50/0
Ο Η διαρροη απο το Μαξηιου περί άρεσης συμφωνκις ώθησε τον Δείκτη
Γενικός Δείκτης και Τραπεζες
Διακύμανση ημέρας στις 27 Μαίου
Ο Σημαντικά κέρδη για το ευρώ
και τα ευρωπαικά χρηματιστηρια
Η είδηση από το ΜαΕἰ- στο ΒωεεεΙε Οτουρ πμου όττ ξεκίνησε να τανυτανηναεκτοξεύσει
γραφεται η συμφωνία το Χρηματιστήριο.
Μεγαλη ανοδος
κι για τις τράπεζες
Ο 0 κλαδικάς δείκτης κατέγραψε
83ο κερδη της τάξεως του 212%
'·||'"
"Α'ΕΖΑ
   < 820 Οι τράπεζες αποτέλεσαν κέρδηεὰεκατημετοΜτης
Γ· · Ι · · · ι · Ι · Ι · Ι · τονοδηγόγταακὁμα μία ΔΕΗ.κλείνονταςιτανωαΜε Μ ιεωηωιωο Βότανα . . . ,
συνεδριαση. Σημανττκα αοτα5ευρω> σελ. 5
Στα 266 εκατ.
τα προ Φόρων
και προβλέψεων
κέρδη α' 3μήνου
 Ο Μ Μς:Ηεπβ
. τευξη ΜΜΜ
με τους θεσμικούς
ωρας είναι απο·
ΜΜΜ ΓΠ ΠΙ Μ·
ρα ώστε να αρθεί
η αβεβαιότητα ιώι
να επανθ θει
η εωιστσαίνη
στην οικονομα
Αυξημένα ήταν τα επαναλαμβανόμενα κερδη αλλα και τα λειτουργικο έσοδα που κατέγραψε το α' τρίμηνο 2015 η Πειραιώς. Βελτίιωη
παρουσίασε και το καθῳό επιτοκιακό περιθώριο. Σε επίπεδο μητρικής εμφάνισε επαναλαμβανόμενα καθαρα κερδη 23 εκατ.. γεγονα που είχε να συμβεί απο το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Στα
266 εκατ. τα κερδη προ Μαν και
τοσβλεψετω του ομίλου > σελ. 9