Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φΜὁΨ“ 1_/ 3552151525 _κ ]_#_κ 1:/
ΑΗ Φγ^_ 5_] 59 ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 20] 5 Τιμή φύλλου Ϊ,3Ο €
ΣορωἩκὁς ο ΟλυμΠ·οκὸς γκ)ρΠΙΟε Το
8ΟΟὸ ΠΟΙχνίὁΙ Του ση ΒεΙ8ΚΘτ ΕΘε©ωΘ σκορΠίςωνπΙς
Τον Δω με 88-53 ΣκὲΠΟσε Το κς1λΟΘ'ο Ο Μπα/στον
με ΤΙ ΠόνΤους και θ ρ·μΠὸουνΤς χωρίς ΜΙ .
οσΤοχἡσε· 00% μκι Φορο (5/8 δἱΠονΤο,
5/5 Βολές)- Φοβερή η ΠεριφερεκΙκη φωσ η
Των ΣΠονοὐλη. Σλούκο. Λο ΜΗ Που ϊ7 η ~ 7
είχον όλο· μαζί 28 ΠὁνΤους καρέ? οσίσΤ = ,η δω' ο °λ"μ"|°κ@
_ ' ΗΤΡ0|'|0ΥΛ0Σ
. ©;έΔΩωΜ
, ωω@ω =;
;__ ο ι _ 
ΣΕ εΤιΛ... ΡΑΜΠο@
 "η.Ν
ἶ Ι .  Δνεβόζε|
ά 00 ύλο ν .
 πρΒσφξρἩ¦ · τ. και ΜΜΜ
ο ΜΔ·ΝεΤΔ· · 7: “ ' 5 Στις 10 Κως
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Ϊ _ . μεταγω από
Με ΤΗΝ Μερ ὁ > Γ
ΟΒτ1γγελης '
Μορινοκης
` 3 › τη
ετοιμοζε| ' “ Χ; ο 
ολλο η ·” ¦
μ Εἰ __ > _
κολΠο'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα