Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Λήξη χρόνου σφυρίζει ο Τσίπρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(προσοχη στο ανεμογκαστρ·...)
Το ΜΜΜ» η· ΜΜΜ·
 εΒΔοΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ | ΣΑΤ·Ρ·κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ   .ως 
Μ.ϊοροΜἰΚἰ.ετ ΜΜΜ 28 Μία 2015 ΜΜΜ 2€ ο. 1866
ΣΤΗΝ ΤΕΛ|Κ|·| ΕΥθΕ|Α Η Δ|Α|'|ΡΑΓΜΛΤΕΥΣΗ, ΜΕ 0Ρ|0 Λ"'ΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑ ΛΥΣΗ
Λήξη χρόνσυ
σφυρίζει σ Τσίπρας
Ρ ο· εκκρεμότητες της κυβέρνησης κα· τα «αγκάθια» των δανειστὡν για τη συμφωνία
ΠΩΣ ΛΕΐείΤΕ 5
ΑΠΟ ΠΟ`| Ε|ἔΎΕ8
'ΟΠ-ΜΧ ΝΕΎΕ
Οἶι Μ 'ΤΝ ΧΕΎΕ
ΠΡΗΞΕη ¦

Τελευταία νέα από την εφημερίδα