Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Έτρεχαν να μαζέψουν το "φόρο Βαρουφάκη" στα ΑΤΜ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ Ζ Ϊ: Τἶὴ ἶΤ ΤΤ” Τ”ἶὴ ΤΤ
Ν0Μ|κΕΣ, |ΛΤΡ|κΕΣ
 κογριΜἐι“ι
· Γ Η Γ Γ Γ! ΣΕ ιιοΛπΕχΝΕιΑ.
 ἴ-) Ε Ί “μια:ιΞ:Ξι:ὲὲιΞααιαααΜ
χ ! ι *
ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΑΠΟ Τ|Σ <<ΕΞΑΓΓΕΛ|ΕΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ετρεχαν να μαζέψουν
υ υ α'Ξ:1ῖ:“ῖὲ1:15:: “ 
το φορο Βαρουφακη στα ΑΤΜ ΜΜΜ
ΣΑΛοΣ β! το οΡι·ιΣΜεΝο "Σοκ ΣΤ|Σ
στην κα ερ- 
νηση από το φόρο Το/οο τηλεφώνημα, το ΡΠΥ|(ΕΤΑ ΑΠΟ Γ|ΠΥΝκΕΡ 
στις αναλήψεις από ΑΤΜ παρασκήνιο της Ο ΒΛρΠγωΛκμΣ ΔγΣχΕρΑ|ΝΕ| 
ΚΟΕ τρ9"εζικα γκισε με ' συναντη9ης ΤσιΠρα _ ΠΣ ΣΥΝΠΜ|^|ΕΣ. ΣΥΜΦΠΝ|^ Παράταση της ρύθμισης των
στόχο εσοδα 350 εκατ. €, ο Βαρουφακη στο ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΕΠ] Δ Α ] 8 Δ|Σ'€ 100 δόσεων με «κούρεμα» ΠΡΟπου ανακοίνωσε ο Βα- η “ _ Μαξίμου και οι ΑΠΟ ΦΠΑ Μ' ΜΜΜ] σουξΠσε9ιν τις 26 'ουνιου
ρουφακης και διέψευσε ξ ὁ φήμες για... απομα- Ο: = 'ι Φ ι
ΣΤ|Σ ΠΡΠΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
το υπ. Οικονομικών λίγη Ϊ ' κρυνση του
ώρα αργότερα μετα τη συμφωνία
ΣΕΛ|ΔΕΣ 7-9
  ΔΠΕ|ΛΟΥΝ Τ|Σ Δ|Ο|Κ|·|ΣΕ|Σ ΤΑΜΕ|ΩΝ ΠΑ
  ΝΑ Σκ0γπιΣογΝ... ΡΕΣΤΑ ΥψΟΥΣ 2 Δ|Σ.€
 ε . τα " ·
Νομιμοποιουν τις εῆΒετικές
καταθέσεις με 15%
και τις εῆῆηνικές με 30%
Εκτός ορίων επίθεση από
 Ζω στον Μ€ι'μαρόκη
=ἔυμἑΕἑἔωὡώ[ Ο “ Δ'Ι «ξεχασμένη»! #- Ι ' 
 σχεδίαζε .9 ι μεῆέτη ανάδειξη ι ο; 
3 αποπομπη ι / Ο ... Ξ
 του Τατοιου  θΗΤΕ|Α
- |: Θα παραμείνουν 3 ή 4 Κέντρα
Εκπαίδευσης από τα '|3 που
- ΜΕ ΣΟ κΑΡιΣΤικΕΣ ΕικοΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΖΟΤΒ λΞ“°“Ξἔ9ῇ@μεΡ“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα