Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ενιαία συμφωνία τώρα για μεταρρυθμίσεις και χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΟΗΝΑ'ι05.5ΡΜ
Η ΑΥΓΗ
Μ.ανεἰ.ετ
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2015
Τ'ΝΗ= 1,5 δ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12302
2 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕδε_ιΡιΪλνΕίιἶδέ€ὁἔ6Μαζι-066%
ΚΟΒὁΜνΠ ΣγΝεΝΤΕγΞε|Σ Λκ>ΟΜΞέ "σύνεση Μαηαητ|ιαρρα: Ο σύγχρονοε
_ _ Εηατίιε Ρατκετ έχει ...ινδικό καταγωγη. Βγ|εγ Ψα|Κεη
Ροίκ - τσοκ εκρήξει5 συναισθηματοε Τρίο "αηί: Ακούμε
"ΩρὡΣ μαζί οσε ένα ακόμα ενδιαφέρον νέο ελληνικό σχημα. Μ^Ζ' ΜΕ Το ΤΕΥΧ0ΣὁΔἔΡΕΔΝ
_ . ι _ . · _ το ολοκΑιΝογρτι ο
. ¦ ν -_ : > _. ΟΠΩΣ "ΑΝΤΑ Ε|ΔΗΣΕ|Σ, Η ΣΥΝΑΥΛ|ΑΚΗ Με ΔΑΝΑΗ): ΠΔΝ^ΠΩΤο"ογ^ογ:
ΝΤ|ΝΟΣ ΣΜικιιΣ ' η .ι . . ΜΜΜ" ΤΟΥ ΜΗΝΑ Μ' "ΟΛΥ ΠΛΟΥΣ|Α Δ'ΣΚΟΓΡΑΟ'Α
ΔΝΤ'ΠΥΡΔ
 49%: Εχθρικά
` Α ω ί 'ρ 
Ενιαια συμφωνια τωρα 
Οι πολίτες αντιλαμβάνονται
για μεταρρυθμίσειε και χρέο$ 
που η κυβέρνηση άρχισε
σημερα και αύριο. ΕυτοΝοτΚἰη8 θτοι.ιμ την Πέμπτη. να σχεδιάζει παρεμβάσεις
πιθανό έκτακτο Ευτοετοιιρ τις επόμενες ημέρες στο ροδιοτπλεοτπικό τοπίο
Σελ. 12-13 ¦
Αποφασισμένη να ολοκληρώσει σύντομα τη διαπραγμάτευση με
τους δανειστές. υπό τον όρο ότι θα επιτευχθεί μια βιώσιμη συμφωνία
που θα σέβεται τις ελληνικές κόκκινες γραμμές και θα περιλαμβάνει. πέραν των μεταρρυθμίσεων. σαφείς δεσμεύσεις των εταίρων για τα πρωτο- Ξ
γένη πλεονόσματα. το χρέος και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης την «ε- , 
πόμενη ημέρα» φέρεται η κυβέρνηση. ·
Σε σύσκεψη υπό τον Αλ Τσίπρα δόθηκε εντολη στην πολιτυτη ομάδα διαπρογμάτευοης να επιταχύνει τις διαδικασίες και να κλείσει τις εκκρεμότητες χωρίς υποχωρήσεις πέραν των ορίων που έχουν τεθεί. έτσι ώστε να
κλείσει -ούτως η άλλως- το καθεστώς χρηματοδοτικης ασφυξίας που έχουν
επιβάλει οι δανειστές. Οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας είναι κρίσιμες
για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης.
Μ 3 Πέρασε
Ξ χ 2
 απο τη Βου λη
 το νεο Δ.Σ. της ΕΡΤ
 «Παρών» από
τι ¦ η Ζ. Κωνσταντόπούλου.
7Μτα·Μωυ ΜΜύΜμμΜ στιςδσΜ Ο ΦΠ» από Ε Μακρη
τα ΠΜ ΜιΜσπγμό ωκΜσιιωΜω _χ η στον Λ- ΤαγματόρΧπ
 7  ~> σε = Σέκα
μ χ χ χ β “ ' 
πωπω" ενός μηνα Την εξουσια την έχει αυτος "'Ξἴ==γ" ει;":ἔἔΣ ο . Η
για σε '00 δοσειε που μπορει να αποφασιζει 'ωω 'σεβ μ
| ν κα του
Η παράταση αποφασίστηκε λό- τη στι Ρ της κρισ Ν ,
γω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδια- Την ενεργότερη εμπλοκη των ΗΠΑ ο νικπσει
φέροντος των οφειλετών. Τις τελευ- ΤΟΥ ΝΑΣ0Υ ΜΙΟ" Υ στον συριακό εμφύλιο θα σηματοδοτη- έ
ταίες ημέρες η συμμετοχη κυμαίνε- ο ΔΟΥ σει. εφόσον επιβεβαιωθεί. η «κατ αρχην» η ελπιδα |
το! Περί τις 25-000 υΠοΥωΥές ΠμεΡΠ· Πριν από μερικές εβδομάδες. η κ. Μιράντα Ξα- συμφωνω για σερο"0ρ'Κῇ υποστῇρ'εΠ στην 
σως· με ΟΠοῖἑλεομΠ ω σύνολο Ιων φα, γνωστό στέλεχος του ΔΝΤ. είχε τραβηξει πάνω σε δυνἀμεΙς ως ΠνΠΠ0ΜϊευσΠς Που Ο· |
ΟπΠσεων ένῖΟξΠς στη ρύθμιση να υ- της τα φώτα της δημοσιότητας. Αφορμή ηταν η δη- ν°Κ0ίνωσε Χθες Π Άγκυρα- ΤΠν ίδιο στα· και ΠΝ Ευρωπη
περβοίνει Ἐκ 600.000 Και το ρυθμι- λωσίι της ότι δεν εμπιστεύεται την ελληνικη κυβέρ- μή· στ!” ΠολμύΡ0· ω ῖζΙΧ0ἩΙσἙές συνε· Α Μ ό ό
ζόμενο ποσό να ανέρχεται σε περίπου γηση και γι' αυτό έχει μεταφέρει το σύνολο των χρη- Χ!ζ0ν| τΙς ομαδικές εκτελέσεις αμάχων. ν υηκ Μαρ;;
35 δισ' ευρώ' μότων ως σε τρόπεζες του εξωτερικού. σκοτωνοντας γυναίκες. παιδιά και ηλι- οΜ Π η π απ? ι
Μ 3 κιωμένους σύμφωνα με το συριακό πρα- ω 2445
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _ κτορείο ειδησεων 8ΑΝΑ. ΣΕΛ. 18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα