Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Γκάζι στους φόρους με "αντικειμενικές αξίες" στα Ι.Χ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|77Η'ΗΗ|978'¦'ἐ'Λ "Η"
 Λ Ό
η +ιεει έ “ ι"- ε·· Σ;ἰΤλιῇὴι υε=ῖὴ “ητΜττι"~ὴ“ῆ
.θε-έ ο! _ .· ι .ι ι Η: μ  
γ Γ Γ γ - ϊ: Η· ηΑοκ-ηΑΝΑοΗΝΑικοΣ)
Τρίτη 26 Μαϊου ΖΟΤ 5 < Αριθμός φύλλου Τ.6Τ 3 - Τιμη Τ,30 ε - ΜΝ.ε-|γρ08.:°Μ
η 'ΜΜΟ Η ΠΡΩιιιτιΛ
ΠΠΚιιΜΜεΜΜωεωπ
Μ'ΠΒΠ
Ζ Προκηρύξεις για 20385 ΜΜΜ
Τ'0|0| ΒΑ ΠΛΗΡΩΣ0ΥΝ 'ΤΕΡ|ΣΣΠΤΕΡΠ ΗΛ' ΤΤ0|0| Λ|Τ0ΤΕΡ0 ΜΕ το ΝΕΠ ΣΥΣΤΗΜΑ
ι σε υπουργείο. Περιφέρειες' Παιδεία 4
Γκάζι στουε φόρου5 ιἔ· λ
με “αντ"(ε'μεν"(έ$ αξίε5“ στα Ι.Χ. 
ΤΕΛ" ΕΠ|ΒΟΑΗ ΑΝΤ|κΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ
κυκλοφορίας «ηεριβαλ- του μέτρου της αηό- της κυβέρνησύμφωνα με λοντικου συρσης με «εηιδό- σης η αύξηση
την εμηορικη τέλους» τηση» για οχηματα εσόδων Με
αξία των αυτο- σε |.Χ. ανω χαμηλης αξίας. 3-5 δισ. ξ
κινήτων και όχι των Τ 5 Αλλαγές και στα για τη διετία
τον κυβισμὁ ή 20 ετών τεκμήρια διαβίωσης 20Τ 5-20Τ 6
Η ω ΜΜΜ ·ιΜΠω Μητωη αν Με
ι Τρίο πακέτα για 1.403 μόνιμες
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ
Τ|Σ 25 |0ΥΝ|0Υ
Γ|Α Τ|·| ΡΥθΜ|Σ|·|
ΟΦΕ|ΑΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡ|Α
ΣΕΜΕΕ ΜΕ ιοο ΔΟΣΕ|Σ
20.385
ΠΡΟΣ/ΧΗψΕ|Σ
' ' ['ΡΞιἶἩ:ῖΞἩ 'ΓΣΕ Η: ΞΞΞ;“Ξ.=Ξ Πέ. Τι? ΩΣ? Λ ΤΠΕ? ξ'ΩΣΤ]:ΪΣΠἘ.ΠἙΖΣΐΞΞζ1ΪΓΞΪ.ῖἶιΞ αίζ.ΉΜ: :.“. 
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΩΡΑ <<ΒΠΜΒΑ>> Τ|Α ΤΗΝ Ε|ΣΦΠΡΛ ΠΑΙΔΕΙΑ,
 ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|Η0. ΕΡΤΑΣ|ΑΗΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤ|Σ ΣΥΝΤΑ:Ε|Σ ΠΕΡ'ΦΕΡΕ'ΕΣ
Και 1403 θέσεις μονίμων σε εφορίΥ ες, Υγεία, ΥΠΑ μέσα στον |οιίνιο
ιΤιιὶ ί
ιΤ_._
«Π;ΨΩῖΉ:> Με Ξ:ΞΕ·ΞΞΪ.ἩΩ 'ι'Ξ]ΠΣἩ Η
0ῆοήμερη «ανάκριση»
Ταγματάρχη αηό τη Ζωή
«ΤΣΕ ογΡι»
ΑΠΟ ΘΟγκγΔιΔι-ι,
ΠΝΔγΑΣΠκΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΜΑ
Ἡ ΡΕΠΟΡΤΑΖ | ΣΕΞ. Η:
ΛΥΣΗΣ | ΕΞΩ. ΟΕΦΕ]
[η η Πε ρα!" η ηη - .ΠΓ “η
;τ_.Ζ;Ξ¦Σρ_;ι “τι ι ι;/““ _. .α αν οι: ι Δα.
Αυξηση στα κρούσματα
φυγής ανηῆίκων
'η τι.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα