Πρωτοσέλιδο Έθνος: Διπλό φρένο στις πρόωρες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
25 ΜΜΜ 2045
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ί0082
|.30€
 μιι~ωωι;~  τ κ ·
Ο ΠΑΟ είναι
...Ατρόμητοε
με τον Μπεργ ,
ΦΕΣΤ|ΒΑΛ κΑΝΩΝ
Ο «Αστακόε»
δάγκωσε
το βραβείο
Σημαντική διάκριση για τον Γιώργο
Λάνθιμο. που τιαρέλαβε από τη
Λετίσια Κόστα το βραβείο τη5
Επιτροπή5. 36-37
ΤΖΟΝ ΝΑΣ
Ερικ ιι 
ανησυχω  Α
Μάρτιο:- 
κΑΛΠΕΣ ΣΤΗΝ 'ΣΠΑΝ|Α
Πτώση Ραχόι.
κέρδη Ρσαοιησε
θρίλερ στη Μαδρίτη. Οι Ροαεπισε
κερδίζουν τη Βαρκελώνη. 32-33
ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ·ΦΩΤ'Α ΖΗΤΟΥΝ ΕπιτΑκτικΑ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΗΛΟ ΦΡΕΝΒ
στι5 πράωρε5 συντάξειε
ΠΙΣΠΕΥΔ0ΝΤΑΙ οι παρεμβάσει8 στι8 πρόωρε8 συ·
ντάξει8, με τα πρώτα μέτρα να έρχονται το 2016. Οι
δανειστέ8 πιέζουν και ζητούν να ισχύσει ασφυκτικό Ο Μεγαλύτερε8 ΠερικοΠέ8 για όσου8 αιτο
χρονοδιάγραμμα και να κλείσουν οι πόρτε8 εξόδου Χωρῇσουν νωρίτερα αΠό .την εργασία
πριν από το 62ο έτοε. Επί τάπητοε έχουν μπει δυο βα- ο ο
σικέ8 ρυθμίσει8: Επιβολή οικονομικών αντικινήτρων ·< ` ι Σταδιακή αύξΠσΠ ·[ων ορίων ΠλιΚία8
σε όσουε επιλέγουν την πρόωρη σύνταξη και σταδια-  · ·
κά αι3ξπσπ του ορίου πλικίαε. 7 για τΠν εξοδο (ΠΠ συν-[αξΠ
την ΕΡΤ
«ΝΑ|» ΣΕ ΣΥΜ
ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ
Ααφαζάνη5:
ΡΜ αν
συνεχιστούν
οι εκβιασμοί
))4·5
γ Τ Τ“ ΤΝ Τ Τ ' ΤΤΤ:Τ Ξ Η ΝΝ Τ ”ΤΤ =` Τι Τ'ΤιιΜ·ι[ι ΤΤἱιΤΤΤΜΤΤ ΤΜ ῖζΤιΤΤΤιΝ1ΤΤιΤΞΤ.τἈΤιΤι"ιὁ Ο ίΤὶ'ὶ2:ΤΗΜ 'ιὶ”ιιιίΤίἩ ΤιιΤΤιε›ιΞιιιΜιιι ΤΤ"
ΕΦΟΡ|Α ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ '
Παράταση για Γενναία συμβόλαια για Ι
σε 100 δόσειε
Μέχρι τα τέλη ιουνίου αναμένεται
να παρατσθεί η ρύθμιση. τε
Ι π· Ι
10 αγροτικα προιοντα τ
' Δωρεάν σεμινάρια για νέε5 καλλιέργειε5. μελισσοκο- 
μία. αρωματικά φυτά. μανιτάρια και ελαιοκομία. 43-46 Τ