Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Απειλές απόγνωσης για στάση πληρωμών και δραχμή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ · Π ·
ζ Το γκολ-ηοιημα του
Μ ' 'Γούρι στον τελικό του
ΔΩΔΕκΑΡι ' ϊ .α 038 1:“;έἐ©:.:53;Η9:ἔ:ΞΑ
ΜΝ ΜΠΕΡικ - ι `
. του Ολυμπιακού
@ΜΙΓ Η
 Ί 1/ ι Τ ΒΑΓΓΕΑΗΣΜΑΡιΝΑκι-ιΣ
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΠΔΥΝΩΝ ΜΕΤΡΠΝ ΚΑ| ΤΟΥ ΑΑΦΑΖΑΝ|·|
Αηειῇέε αηδγνωσηε
για σταση ηθηρωμὡν και... δραχμή Ι γγ.
Σκι-ιΝικο «ΕΜΦγΑιογ» ιΣχγΡι-ι ηΑΡογΣιΑ 
στον ΣΥΡ|ΖΑ με ' ` ' 7 της Αριστερής Πλατ- ΑΠΟ ΒΡΥΞΕ^^ΕΣ 
τον Γιρωθυι·ιουργό φόρμας Που δεν ΣγΜΦΩΝ|^ ΕΝΤΟΣ .  |
να δηλώνει ότι εαν “ . ' .. _ α Α θεωρεί καταστροφή ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
συνεχισθεί η ασφυξία κ “ τη δραχμή. Η τροηο- ΠΑ ΝΑ ^Π0ΦΕγχΘΕ|  
θα ηληρωθούν μισθοί- Ι λογία Λαφαζανη στην ΤΟ--- ΑΤΥΧΗ ΜΑ
συνταξεις και όχι ι " - ΚΕ. αηερρίφθη με 
η δόση του ΔΝΤ μόλις 20 ψήφους ΣΕ^|ΔΕΣ Αναλυτικοίηίνακες για 800.000
ΣΑΜΑΡΑΣ: ΝΑ' ΣΕ ΕΘΝικιι ΣΥΜΦΩΝΑ, ΠΧ' ΣΕ ΦοΡ0κΑιΑιιιΔΑΑ
ΔΕΚΟ, τρόπεζες
Δ κ _ ·· ι ΜεμΜόΜκω
ι- 7 -> ο · εισοδηματικά κριτήρια
οι μετεγγραφές στα ΑΕ'
με? ίἶ`“:.: ΤΡ"_Μο|Τογω ι' Ι _ ¦_
ΑΠΟ τα μΠαρ Δ·κἔΜΑἔΜχ Πρωτια Ραχο
 Στον: ι·ᾶΕΕ=ο=  '
ν υ Ι 7 .
_ _ κΑισΑι>κεΑηΝι-ι
της ΕαΓον|5|οη ΑΞιοΣηΜΕιητη 
Στον «Αστακό» του
Λανθιμου το Βραβείο
 στΕΑΓικοΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ γηΕΡοχογ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ἔ5ιἘ90“ήςσΜόννες
Το “ι88ιεΑ.ΑιιιΑ τοπικές εκῆσγε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα