Πρωτοσέλιδο Real News: "Ψηφίστε τη συμφωνία! Αλλιώς στήνω κάλπες"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜΜω·
2 (Ο ΜΕ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤ'|(Α ΤΡΑΓΟΥΔ|Α ΤΩΝ 5'ΧΤ|Ε5 ¦ Θ
ΚΥΡΙΑΚΗ
νννννν.τεο|.9τ
ΑΡ|θΜ0Σ
ΦΥΛΛΟΥ 340
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 4,25ε τουθρ0ῇουτωνμ"ῇουΖ
Φ “Λ 32 33 ΜΗΝΥΜΑ ΥοΥ Μου ΤΣΙΠΡΑ
“ΠΜΣ “ Υ ' ` πΡοΣ Τοπ ΒοΥΔσΥπΣ Με
ι ΜΜΜ σωτοΨΗΦτΑΣ
Ποιο· του 
ευχΝθΝκσν
7 νο... επιστρέψει γ ((Ψ 
'(0' ϊ' Ἑ0"5
  τη συμφωνία!
' ῦ › ΜΜΜ» στήνω
ΜΒΜ» 
ο ΜΜΜ «'(σνένσ5 βουῆευτἡε του ΕΜ0|' Η! ΑΜΑ ΚΔ' Α"0ΜΕ|Σ-0
_ 7 ΒΛΡ0ΥΦ^κΗΣ ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμΒσῆε·  
 ΜΔ ΣΤΗΝ «Η» "ρ°“εΨέν0“ “ ““Βέρν“σ“ ΣκεοτΕτΑτ ο προογΝογΡτοΣ ΕΑΝ ΣΥΡΜΑ
“ΔΕΝ Το _ Μ βΡ·στερύ5 να καταστεί κΑ· ΑΝΕΛ ΔΕΝ ΚΕΡΔ'Σ0ΥΝ ΜΝ ΜΗΝ"
ΜΜΜ) Π°ΡενΘεσ““· ΜΜ““·Μ ΜΑΧΗ ΣΤΝ ΒΟΥΛΗ ΚΔ' ΜΝΉΜΗ Η ΠΗΡΕ"
ΜΠΟΝ/ΠΙ'. (Η (ΜΧ/Εβγ(2Π Ἡ ΠΠ]  
ΑΠΟ το
ΥπογΡτετο» Ι ©ωΞ
Εχε' κονε| ο· εντονο· 6·σῆογο· Με Προεὁρου
ΣγΝΕΝΤΕγΞΗ “κοῆσσΝ» Με ΒουῇΝ5 με τον ΠρωθυΝουργο
στη συνεὁρ'σσΝ του προεδρετου τΝ5
του ^ῇὲξ"' Κοινοβουῆευυκη5 0μσ6σ5 του ΣΥΡ|ΖΑ
ΜΝ τ. ΜΑΝΗ
“θσ τη _ - ουῆῇ για
ῆογου5 που υπερΒσ'νουν το
κομμσττκσ οριο του ΠΑΣΟΚ»
9|'Μ!|]!!Π"!!!Μ
“ οΝτΛ·Α ττΑΝΝογ   Ματ-47
Νε ΧοΡΝτοπ γ #
ΔΕΝ ΝΑ· 0Λ|'|!
40.000 ευρω γισ
εκ6Πῆωση με 30 σΝροστε5