Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ευρωδραχμή με 40% και μόνιμο Δ.Ν.Τ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΜΜΜ“·ω Εστω
'ο ΗΡὲοε
ΔΕ|ΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑ| ΖΩΝΤΑΝΑ
ΤΑ Ρ|_ΑΥΟΡΡ5 ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΟ - Ατρὁμητοε
Κυριακη 24/5. 20.30
ΠΑΟΚ - ΠΑΟ
Τετὸρτη 27/5. “|9.30
Με το κουτιὁνι αυτη5 τηε Κυριακηε 24|5
 Τ'=Η Α|ΝΕ| ΡΗΞΗ ΚΑ| ΜΗ ΥΠΟΤΑΓΗ
< ε Α 5 Γ°ΓΜ
¦ὴ¦`μκ› γ¦ημ
«επ/σ  ΜΝ Λ Ν μ Η Μη
Ϊ χ :__/]-μ, ε έ
Ξ·  Εντ ΩΔΡΑΧΜ_ Η
με 40%' αιιοτιμιισιι
και μονιμο ΔΝΤ
. εΧει
«νραιιιιὲν[email protected]
ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ ΜΕΤΩΠ|ΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Δ|ΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΕ| Δ|ΠΛΟ ΝΟΜ|ΣΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡ|ΖΑ ΚΑ| ΟΧ| ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΜΕ ΚΑΕ|ΔΩΜΕΝΗ |ΣΟΤ|Μ|Α ΕΠ|ΛΕΓΕ| Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ Γ|Α ΝΑ
ΑΠΟΦΥ|'ΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠ|Α
·ΣΕΑ.8-9
ΑνοιΧτο το ενδεΧομενο αναβολὴ8 Με Με δοστ18 του ΔΝΤ αντι στο 5 Ιουνὶου στο τελοε του μονο
· ΣΕΛ. 26-27 «Μη μα5 σδει€ισει Πανω στη
συμφωνἱ“»· λένε ΠΟ Μ°Εἰμ°“ Η ΑΓΡ|Α ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡ|ΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕ| ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Η ΣΥΝ|ΣΤΩΣΑ ΔΡΑΧΜΗ. Ο' ΑΡ|ΣΤΕΡΟ|. Η... ΚΟ.ΤΑ.. Ο ΑΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΑ| Η ΖΩΗ
Ο ΣΕΑ. '|€-'|9 έ
ΦΠΑ= 7%, 14% και 28% φερνοιιν ακριβεια
Κοβονται οριστικα οι τιρὁωρεε σονταΞειε στιε ειδικε8 κατηγο ρἱε8
Ο ΣΕΛ. '|0-'|'|
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠ|·|Χ|·|Σ|·| |·| ΡΥΟΜ|Σ|·| ΟΑΑΑΒΑ|||·|
ΜΠΑΣΗΣ ΜεκΑΡιΔΗε | οι)νὲντ8υἔπ:
ΚΑΙ ΚΟΥΙΚ, ΜΕΧΡΙ
κΑτκΜωκΑι:   :Ο
σε >. η ί  - -` Γερμανοί Ψ .φ ¦.
Ἐκ α. τ. - ·εεΛ.3ο-32  !  ·
ΣωκρατιΙε:
και ολλανδοὶ
ιι ειτιστ μοιρα .
Τι λεει η επιστολη του Κόκκαλη 
στον Βαρουφακη. γιατὶ «μιλαει»
την ιδια γλῶσσα με τον ΣΥΡΙΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Τι κρύβει η επιθεση των
δανειστὡν στο φορολογικό
καθεστὡε τηε σημσἰσε μαε
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΑΑΑΑΟ "ΡΩῖ°Φ^""= ΤΟ Β|ΒΑ|Ο ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΠ
«ΒΗεἰηεεε ετοτἱεε»
«Εγώ Τον  Μ ΑΗ°ΦΑ="'   - 
Αννα8καιτοιι8 ομοἱοιιε¦ ΜΜΜ φοβο ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΙΑΝ ϊ ο
θα - .> _κ 40% στα ·ὴ
· ῖ0υ τΟ"8 σκοτωνα» · ω _ ΚΑΝ0Ν ΠΠ] ΜΕΡΑ ,
Η Μ Μ Μ Μ «Οι “Πυρτ1νεε ΤΠ8 Φωτι(18” ειναι φιλοιμου ματς! · ΕΛ' “47 'Με με ὁλλ°εε  
κι εΧω την καλύτερο οΠοψΠ γιΙ αυτοὑ8» ΤΟΟ <<ΝΟΠΙΙ8ΙΙ ο θανατοε
_ ΑτΙωΙϋ0, Ρ οι· πατερα μου
Συνεντευἔπ μεπολΜ μηνύματα ' ο